SAULKALNES SPORTA UN ATPŪTAS SVĒTKI

2017.gada 19.maijā Salaspils novada PII „Daugaviņa” notika „Sporta un atpūtas  svētki  Saulkalnē” ar mērķi pulcināt Saulkalnes bērnus radošā un sportiskā pasākumā popularizējot aktīvu, radošu atpūtu, rosinot ģimenes pavadīt brīvo laiku kopā ar saviem bērniem. Pasākuma pirmajā daļā bērni iepriecināja viesus ar vokālajiem priekšnesumiem un dejām. “Bitītes” grupas audzēkņi dziedāja latviešu tautas dziesmu “Dziedi, dziedi, cīrulīti”, dejoja “Putniņu deju”, “Kāpēcīšu” grupas bērni dziedāja “Mācāmo dziesmiņu”.   Ar sporta skolotājas gādību tika sarūpētas interesantas sporta aktivitātes dažādām vecuma grupām. Sporta skolotāja Zane Saudorga organizēja jautru veiklības spēli “Zirnekļu tīkls”, kurā dalībniekiem bija jālien cauri dažādiem šķēršļiem neaizskarot tīklu. “Orientēšanās”  sacensībās bērni un viņu vecāki devās jautrā, sportiskā ceļojumā pa bērnudārza teritoriju meklējot pēc dotā parauga dažādus objektus, nopelnot punktus noslēguma piepūšamajām atrakcijām “Piepūšamā māja”.

Ekoskolas projekta ietvaros “Tīrai Latvijai” tika pasniegtas balvas čaklākajiem bērnudārza makulatūras vācējiem – Martinam Birzulim, Alisei Pavlovičai un Enijai Liepiņai.

Koncerta beigās karatē pulciņa dalībnieki, sporta skolas direktora Vitālija Berezņeva vadībā demonstrēja sasniegumus karatē. Jāpiebilst, ka sporta skolas audzēkņi karatē ir sasnieguši augstus rezultātus Eiropas līmenī.

Pasākuma gaitā bērni čakli apmeklēja mākslinieku darbnīcas, kurās paši mazākie bērnudārza bērni ar prieku zīmēja uz asfalta, lielu interesi izraisīja ķermeņa apgleznošanas darbnīca, kuru apmeklēja liels skaits mazo saulkalniešu.

Pasākuma dalībnieki atzina, ka svētki bija izdevušies, vislielāko prieku gūstot izkalaidē “Piepūšamajā mājā”. Visiem ir labi zināms, ka liela nozīme bērnu kustību aktivitāšu veidošanā ir emocionālajam gandarījumam par kustību procesu, tas veido pamatu bērnu veselīgai fiziskai attīstībai, dod prieku darbojoties kopā ar savu ģimeni.

 IMG_0556IMG_0557IMG_0561IMG_0562IMG_0565IMG_0569IMG_0574IMG_0575IMG_0577IMG_0579IMG_0582IMG_0595IMG_0603IMG_0605IMG_0607IMG_0609IMG_0612IMG_0614IMG_0615IMG_0616IMG_0626IMG_0629