Mazie putnēni gatavojas savam pirmajam lidojumam. Tiklīdz tie ir mazliet paaugušies, viņi sāk vicināt spārniņus un gatavojas pamest savu ligzdu. 

PII “Daugaviņa” 26.maijā Izlaidumu svinēja 14 pirmsskolnieki. Visi viņi stāstīja klātesošajiem, cik gatavi ir savam pirmajam lidojumam. 

Viņi rādīja savas prasmes un iemaņas dziedāt un dejot. Šajos svētkos katrs domāja par māmiņu un tēti, kuri palīdzēja izaugt lieliem. Iebrida bērnības atmiņu pļavā un kopīgi atcerējās kopā pavadīto laiku.

Dodoties uz skolu, somā ielikām draugu smieklus, rotaļas un iegūtās zināšanas. Skola būs tā vieta, kur meklēsim jaunus brīnumus un jaunus piedzīvojumus.

Kopā ar mums svētkos bija vadītāja, kura sveica visus 14 grupas “Bitītes” un “Sprīdīšu” pirmsskolniekus ar veiksmīgu obligātās apmācības programmas apguvi, dāvinot katram grāmatu. 

Paldies tika teikts visiem bērnudārza darbiniekiem, kuri strādāja ar bērniem.

Bērniem, pirms došanās ceļā tika novēlēta silta, saulaina un prieka pilna vasara.

 

IMG_0690IMG_0695IMG_0698IMG_0701IMG_0703IMG_0706IMG_0708IMG_0712IMG_0713IMG_0714