zinojums

ligums s.a.v.

ligums rezeknes galas kombinats

ligums kabuleti fruit

ligums lanekss

Tehniskais_un_finanšu_piedāvājums 4_pielikums Nolikums_KONK_Daugavin_2017 (1) (1)