r-c-bas-dienu-plak-ts-a3

 

 

 

 

 

 

EKOSKOLU RĪCĪBAS DIENAS

29.0ktobris – 2.novembris

Saulkalnes PII „Daugaviņa”

Lai izprastu atkritumu šķirošanas nozīmību, vispirms noskaidrosim kur rodas dažādi iepakojumi un tara, no kādiem materiāliem tie ir, ko ar tiem darīt pēc izlietošanas.

Informēsim Saulkalnes sabiedrību par apkārtējās vides tīrību Saulkalnes bibliotēkā

Visas nedēļas garumā bērni pētīs atkritumu aktualitāti, iepazīsies ar plastmasu, tās daudzveidību. Mācīsies to izmantot vairākkārt, izmantot radošām aktivitātēm.

  • 29. oktobris 9:00-12:00 Ekskursija Saulkalnes veikalu izpētīt kādus iepakojumus visbiežāk izvēlas ražotāji. Pareiza atkritumu šķirošana
  • 30. oktobris Pievērsīsim uzmanību meža tīrībai “Plastmasu mednieki”. Izvērtēsim meža piesārņojumu. Plakātu gatavošana par tēmu “Plastmasa”, kādi ir Plastmasas iepakojuma atkritumi
  • Radošo darbu izstāde “Iepazīsimies – plastmasa”
  • 1.novembris 10.30 Sporta diena “Šķiro pareizi”
  • 2. novembris Saulkalnes bibliotēkā izstādē “Plastmasa – mūsu ikdienā”. Pievērsīsim iedzīvotāju uzmanību atkritumu šķirošanā, cilvēku ietekmi uz vides tīrību