Šā gada Latvijas simtgades pasākumi PII “Daugaviņa”

Novembris iezīmē ne tikai ziemas sākumu, bet ir Latvijai ļoti nozīmīgu vēsturisku notikumu laiks. Mēs pieminām gan Lāčplēša dienu, gan svinam Latvijas 100 dzimšanas dienu.  PII “Daugaviņa” novembrī pētīja un iedziļinājās tēmā “Mana Latvija”.

Bērnu patriotiskā audzināšana ir viens no svarīgākajiem uzdevumiem iestādē, jo tieši bērnībā veidojas mūsu attieksme un mīlestība pret savu māju, dzimto vietu un valsti. Tāpēc pieaugušajiem, gaidot valsts svētkus, vienmēr ir rūpīgi jāpārdomā, kā veidot svētkus svinīgus, mīļus, izglītojošus un bērniem saprotamus.

Dažādu aktivitāšu un pasākumu kalendārs bija piesātināts ar svētku koncertu 15.novembrī, Visu nedēļu vecāki iesaistījās iestādes izgreznošanā un veidoja radošo darbu izstādi  “Es mīlu Latviju”, kurā bērni varēja apskatīt gan latviešu tautiskos cimdus, piena krūku, 100gadei “cepto” torti un citas mīļas un sirsnīgas lietas. Paldies vecākiem par skaisto Latvijas stūrīti!  15.novembrī, Ekskursijā uz Rīgu, “Bitītes” bērni devās apskatīt Latvijas Brīvības pieminekli, vēroja Brīvības pieminekļa godasardzes maiņu. Latvijas nacionālajā dabas muzejā bērni iepazinās ar Latvijas dabas brīnumiem, izpētīja dienvidu zemju dzīvnieku, iepazinās ar Ekoskolas tēmu par “Enerģiju”, tās rašanos un taupīšanas pasākumiem.

Piektdienas vakarpusē iestādes teritorijā tika iedegtas sveces latvju rakstā Latvijas kontūras spēka zīmēs. Katras grupas bērni piedalījās ar savu Latvijas 100 gadei veltītu svecīti kopīgā projektā vides instalācijā “Saulkalne staro”.