“Džimbas  drošības  skola”  pirmsskolā “Daugaviņa”

Šogad Salaspils novada pašvaldības  pirmsskolas izglītības iestādē “Daugaviņā”  īstenojam  “Džimbas  drošības  programmu  bērniem”. Džimbas  9 soļu  programma ir “Centra  Dardedzes” veidota programma. Mērķis ir mazināt vardarbības risku šo bērnu dzīvē. “Džimbas skoliņu” apmeklē  sagatavošanas  grupas bērni.

Skoliņa bērniem kopā ar drošuli  Džimbu stāsta un māca par savu  drošību. Bērni mācās par personīgo drošību attiecībās  ar citiem  cilvēkiem. Viņi apzina tos cilvēkus, kuri viņiem var  sniegt atbalstu un palīdzību. Bērni uzzina, ja draud briesmas, tad jāsauc palīgā. Viņi mācās draudzēties un nedarīt pāri saviem draugiem, jo zina, ka tas otru cilvēku sāpina. Nodarbību rezultātā bērni kļūst par sevi pārliecinātāki un drošāki. Bērni saka: “mani neviens nevarēs piemuļķot, es esmu kļuvis gudrāks!”  Iesaistījām projektā arī  bērnu vecākus, jo mājās nepieciešams kopā bērniem pārrunāt par personīgo drošību. Bērni zina savu adresi un zina savu vecāku telefona numurus no galvas.  Tēls “Džimba”  bērniem  kļuva par draugu, viņi ar nepacietība gaida katru nākošo tikšanos un jautā: “Kad vēl Džimba atnāks pie mums ciemos”.  Bērni varēja izstāstīt un  pārrunāt  dažādas  dzīves situācijas, kuras viņiem bija ļoti svarīgas.

“Džimbas drošības programmu bērniem” īsteno arī pirmsskolas izglītības iestādēs PII “Atvasīte” un PII “Ritenītis”. Kopā ar nodibinājuma “Centrs  Dardedze”  aģentēm  Ramonu (PII “Atvasīte”), Kristīni (PII “Ritenītis”) un mani, Andru Ozoliņu ar prieku organizējam šīs nodarbības, jo tās bērniem ir ļoti vajadzīgas un mūsdienās aktuālas.

PII “Daugaviņa” skolotāja Andra Ozoliņa 23.11.2018.