2019.gada 7.februārī, pie mums viesojās Salaspils PII “Atvasīte” lielo bērnu grupiņa “Pūcītes”. Abu bērnudārzu draudzīgā satikšanās reizē viens otram rādījām savus Ziemassvētkus uzvedumus “Kraukšķītis” un “Dacītes cimdiņš.

Uz kopīgo izrādi tika aicināti arī janāko grupu bērni. Visi bija priecīgi par iespēju skatīties un parādīt savus priekšnesumus. Pasākuma nobeigumā bērni apmainījās ar pašgatavotām dāvanām un kopīgi vienojās par nākamo tikšanos – sadziedāšanās svētkos 21.martā. “Bitītes” grupas audzinātāja Iluta.