2019.gada 13.februārī

Ēnu diena ir izglītojošs profesionālās orientācijas pasākums, kurā bērniem ir iespēja apmeklēt dažādas darba vietas un kļūt par darbinieku “ēnām”

Ēnu dienas PII “Daugaviņa”

Š.g. 13.februārī mūsu bērnudārzā arī tika rīkotas “Ēnu dienas”. Izvēles bija dažādas. Sagatavošanas grupas bērni devās ēnot mūsu iestādes darbiniekus – medmāsiņas darbu, pavārītes un virtuves darbu, iepazina remontstrādnieka amatu. Bērni ar lielu interesi “ēnoja” darbu jaunākā vecuma grupiņā.

Ar savu iesaistīšanos bērni uzzināja par darbu pirmsskolā. Ar medmāsiņas palīdzību bērni sastādīja ēdienkarti nākošajai nedēļai.  Sarunas par veselīgu dzīvesveidu un pārtiku mudināja izvēlēties ēdienkartei produktus, kas ir ne tikai audzēti Latvijā, bet ir arī veselīgi. Citi bērni sekoja remontstrādniekam un centīgi palīdzēja salabot krēsliņus, bērni mācījās atbildību par savu darbu. Bet vēl interesantāk bija iepazīties ar mūsu mīļajām pavārītēm, kas mums katru dienu gatavo tik gardas maltītes! Bērni iepazina bērnudārza virtuvi, bērniem ļoti patika sagatavot dārzeņus salātiem.

Jaunākā vecuma grupā “ēnotāji” ar lielu bijību un atbildību rūpējās par mazajiem “Cālīšiem”. Sagatavošanas grupas bērni iesaistīja mazos rotaļās, Palīdzēja mazajiem sakārtot mantiņas, uzvilkt kurpītes vai aizsiet priekšautiņu.

It kā tādas jaukas un interesantas dienas bērnudārzā, bet patiesībā, tas ir kas vairāk. Tas ir laiks, kad bērni jau sāk aizdomāties par savām prasmēm, interesēm un nākotnes sapņiem.

Vad.vietn.pedagoģiskajā darbā L.Krole