‘’Saulīte dancoja sidraba kalnā, zeltītas kurpītes kājiņā…’’

2019.gada 21. martā PII ‘’Daugaviņa’’ notika bērnu ansambļu sadziedāšanās svētki par godu pavasarim un Lielajai dienai. No visām pirmsskolas izglītības iestādēm bērni kā mazi putniņi salidoja un ieskandināja pavasara saulgriežus ar dziesmām un rotaļām par sauli un pavasari.

Lielo dienu pieņemts svētīt 20. vai 21. martā, kad astronomiski sākas pavasaris. Tad diena ar nakti ir vienā garumā un tikai īsu mirkli diena kļūst garāka, lielāka, tāpēc arī saka Lielā diena. Gaisma un Saule ir dzīvības simbols. Mostas gan daba, gan cilvēki.

Lielā dienā viss, kas sāk plaukt un augt vēl ir tik vārīgs, saudzējams un kopjams. Bērni ne tikai dziedāja, bet arī pastāstīja par labajiem darbiem savas apkārtnes sakopšanā. Veidojām izstādi ar Ekoskolas plakātiem dabai draudzīgu uzdevumu veikšanā visa mācību gada ietvarā.

PII ‘’Daugaviņa’’ ansambļa bērni kopā ar skolotājām Andru, Everitu un Ievu stāstīja stāstu par Saulītes nākšanu virszemē. Muzikāli teatralizētā uzvedumā tika parādīts Saules ritējums visa gada garumā. Bēni skaitīja tautas dziesmas, rādīja leļļu teātri par gadalaiku maiņu, godināja Sauli ar dziesmām un rotaļām.

Bērni no PII ‘’Saime’’, ‘’Atvasīte’’, ‘’Jāņtārpiņš’’, ‘’Ritenītis’’, ‘’Saulīte’’  bija sagatavojuši rotaļas un dziesmas par Sauli un pavasari, lai iešūpotu Lielo dienu. Pasākuma noslēgumā, dejojot skolotāja Zinta Petkūna vadībā ‘’Riti saulīt ritēdama’’, saules stari parādījās starp mākoņiem it kā sveicinot un dodot savu svētību Lielajā dienā, aicinot doties dabā, būt saudzīgiem pret to.

Paldies Salaspils domei par finansiālo atbalstu svētku cienasta un balvu sarūpēšanā visiem dalībniekiem un PII ‘’Daugaviņa’’ darbiniekiem, kas palīdzēja šo svētku tapšanas gaitā.

Pēc svētkiem mazais Daniels teica: ‘’Cik jautri svētki ar daudziem bērniem!’’ Lai tādu svētku būtu vairāk, kas iepriecina bērnus un dod gandarījumu pieaugušajiem.

PII “Daugaviņa”  mūz.sk. Everita Putniņa, skolotājas Andra Ozoliņa un Ieva Taure

[/column_half_

last]