Mīļie vecāki!

Ja Jūsu bērnu radošās spējas viņus neatlaidīgi mudina uzstāties publikas priekšā un, ja viņiem ir jaušama vēlme sevi parādīt kā daudzsološus izpildītājmāksliniekus, tad laipni lūdzam padomāt un pieteikt savu mīļāko dziesmiņu vai priekšnesumu pasākumam

 „Saulkalnes dziedošās ģimenes 2019”

š.g. 15.maijā plkst. 16.00

Lai veiksmīgi noritētu koncerta sagatavošanās process, aicinām jaunos dziedātājus, dejotājus, mūzikas instrumentu spēlētājus, u.c. jaunos “māksliniekus” līdz 8.maijam pieteikt bērnu pie grupas audzinātājas kā koncerta dalībnieku, norādot, ar kādu priekšnesumu bērns vai ģimene vēlas uzstāties. Muzikālā skolotāja labprāt palīdzēs ar savu padomu vai notīm.

Arī priekšnesumu muzikālos ierakstus vai pavadījumus vēlams atnest un nodot grupas audzinātājai līdz norādītajam datumam, lai varētu sakārtot koncerta programmu (varēsiet nākamajā dienā tos saņemt atpakaļ, lai bērns varētu turpināt muzicēt mājās).