16.04.2019. Komandu erudītu spēli Salaspils 1.vidusskolā Salaspils novada iestādēm “Ir labi kopā būt”

Paldies PII “Daugaviņa” darbinieku, skolotāju un vecāku komandai – Elizabetes mammai Signei un Kristera mammai Evijai no gr. “Bitītes”, skolotājai Everita ar dēlu Dāvi, kuri izcīnija augsto – 5.vietu 13 komandu sastāvā. Malači!!!