MĪĻIE VECĀKI!

GADA NOSLĒGUMA VECĀKU KOPSAPULCE NOTIKS

PII ”DAUGAVIŅA” ZĀLĒ

2019.GADA 29.MAIJĀ PLKST. 18.00