Gadījumos, kad bērns neapmeklē iestādi slimības dēļ vai kādu citu iemeslu dēļ, vecākiem par to jāziņo līdz plkst. 8:00 tajā pat dienā nosūtot SMS uz tālruni 26579616 vai uz e-pastu – pii.daugavina.info@gmail.com!

Lai varētu nodrošināt produktu daudzumu plānošanu bērnu ēdināšanai, vecākiem par bērna atgriešanos iestādē pēc pārtraukuma, jāpaziņo iepriekšējā dienā līdz plkst. 17:00, nosūtot SMS uz 26579616 vai e-pastu uz – pii.daugavina.info@gmail.com.

Ja bērns nav apmeklējis iestādi infekcijas slimību pazīmju dēļ vai arī ja bērns ir slimojis ar infekcijas slimību, ģimenes ārsts izsniedz izziņu vecākiem iestādes informēšanai par bērna veselības stāvokli un, ja nepieciešams, rekomendācijām turpmākai bērna aprūpei pakalpojuma laikā.

Ja bērns veselības stāvokļa dēļ vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ ilgstoši neapmeklē iestādi, tad vieta iestādē tiek saglabāta uz vecāku iesnieguma pamata (bet negarantējot vietu tajā pašā grupā).