Kas skanēja, kas žvadzēja

Manā sētas pagalmā?

Tur atjāja Mārtiņbērni

Ar sudraba zobeniem.

MĀRTIŅDIENAS    GADATIRGUS