Šā gada Latvijas svētku pasākumi PII “Daugaviņa”:  

Novembris iezīmē ne tikai ziemas sākumu, bet ir Latvijai ļoti nozīmīgu vēsturisku notikumu laiks. Mēs pieminām gan Lāčplēša dienu, gan svinam Latvijas dzimšanas dienu.  Mūsu bērni novembrī pēta un iedziļinās tēmā “Mana Latvija”

Bērnu patriotiskā audzināšana ir viens no svarīgākajiem pamatuzdevumiem iestādē, jo tieši bērnībā veidojas mūsu attieksme un mīlestība pret savu māju, dzimto vietu un valsti. Tāpēc pedagogiem, gaidot valsts svētkus, vienmēr ir rūpīgi jāpārdomā, kā veidot svētkus svinīgus un mīļus, izglītojošus un bērniem saprotamus.

Dažādu aktivitāšu un pasākumu kalendārs piesātināts ar svētku koncertu, akciju “Staro Daugaviņa”, ģimeņu radošo darbu izstādi “Es mīlu Latviju”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piektdienas vakarpusē iestādes teritorijā tika iedegtas svecītes latvju rakstu spēka zīmē SAULES ZĪME. Katrs vecāks, kopā ar savu bērniņu tika aicināts nolikt savu Latvijas 101 gadadienai veltītu, īpaši sarūpētu svecīti.