RD PII Daugavina 2019.

Katastrofālas klimata pārmaiņas, par kādām brīdina zinātnieki,

ir iespējams novērst. Tas ir atkarīgas no mūsu izvēlēm un radītā

CO2 piesārņojuma. Tāpēc …

 SALASPILS NOVADA PII “DAUGAVIŅA”

 4.novembris  Izvērtēsim meža piesārņojumu. Noskaidrosim cik tīra ir mūsu apkārtne;

5.novembris. Ko mēs zinām par Klimata pārmaiņām? Saulkalnes filiālbibliotēkā noskaties videofilmu “Klimata pārmaiņas”; https://www.youtube.com/watch?v=BhCX7tgg2s8

6.novembris. Diena bez pārtikas atkritumiem. Samazināsim pārtikas atkritumus. Uz šķīvja liksim tikai to ko apēdīsim

7. novembris. Rudens Lielā talka.