Informējam, ka saskaņā ar Salaspils novada domes izpilddirektora rīkojumu Nr. ADM/1-25/20/4 (06.01.2020) PII “Daugaviņa” 2020. gada

vasaras periodā ir slēgta JŪNIJA mēnesī!