Pēc valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas, saistībā ar Covid-19 izplatību, ar 30.04.2020 Salaspils domes sēdes lēmumu jautājumā „Par izmaiņām pašvaldībā pirmsskolas izglītības iestāžu apmeklēšanas kartību 2020. gada vasaras periodā” un izpilddirektora rīkojumu nr. ADM/1-25/20/130, no 07.05.2020,  noteikts:
nodrošināt pirmsskolas izglītības iestādes darbību atbilstoši vispārējai kārtībai, kas nosaka, ka:

  • pirmsskolas iestāde „ Daugaviņa” strādās visus vasaras mēnešus;
  • Grāmatvedība izrakstīs  vecākiem rēķinus pēc faktiskā apmeklējuma, atbilstoši vispārējai kārtībai.

    Lai nodrošinātu bērnu grupu komplektēšanu jūnija mēnesī, lūdzu, līdz š.g. 20. maijam sniedziet informāciju par nepieciešamību apmeklēt PII „Daugaviņa”  aizpildot iesniegumu,  kurā tiek norādītas konkrētās apmeklējuma dienas.

Iesniegumu aizpilda elektroniski ŠEIT vai papīra formātā, kuru iesniedz  iestādes vadītājai vai iestādes vadītājas vietniekam.