3. uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

Vasaras saulgrieži PII “Daugaviņā”

Uzņemšana Salaspils pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē „Daugaviņa”  2020. gadā.

     Uzņemšana Salaspils pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē „Daugaviņa” no 23.05.2020 notiek tikai attālināti.

Lai pieteiktu bērnu Salaspils pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē „Daugaviņa”, vecāki uz iestādes e-pasta adresi pii.daugavina.info@gmail.com nosūta:

  • IESNIEGUMU ar drošu elektronisko parakstu parakstītu un ieskenētu dzimšanas apliecību;

vai

  • nofotografētu vai ieskenētu iesniegumu un dzimšanas apliecību.

Tiem, kas dokumentus iesnieguši parakstītus ar elektronisko parakstu, klātienē dokumenti atkārtoti nav jāiesniedz!

Ārkārtas situācijai beidzoties,  vecākiem, kuri iesūtīja ieskenētus vai fotografētus dokumentus, no 10. jūnija līdz 16. jūnijam no plkst. 9:00 līdz 17:00 personīgi jāiesniedz un jāuzrāda dokumentu oriģināli:

1. iesniedz vadītājai adresētu iesniegumu ;

2. uzrāda bērna dzimšanas apliecību;

Bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u) jāiesniedz pirmsskolā klātienē līdz 31.augustam.