Š.g. 31. jūlijā plkst.17.00 notiks  jauno vecāku sapulce „Bērnu uzņemšana pirmsskolas iestādē”.

Informāciju vecākiem sniegs vadītāja I. Ģēģere, medmāsa J. Gaļiča.