Latviešu tautas tradīcijas “Jāņos” svinēsim 22.jūnijā plkst.10.00

Iestādes padomes kopsapulce

Zoom 19.maijā plkst.17.00

Darba kārtībā:

  1. Vecāku anketēšanas rezultāti
  2. Darbs vasaras mēnešos
  3. Dažādi jautājumi

Noteikumi par iestādes apmeklējumu vecākiem no 2022.gada 1.aprīļa

Iesniegumi un informācija par darbu vasarā

24.02.2022. Salaspils novada dome pieņēma lēmumu par pirmsskolas izglītības iestāžu darba organizēšanu 2022. gada vasaras mēnešos.

PII “Daugaviņa” kā iestāde strādās visu vasaru. Vasaras mēnešos iestādes darba laiks būs no plkst.8.00 – 18.00.

Arī šajā vasarā vecākiem nebūs jāmaksā avanss par bērna ēdināšanas pakalpojumu, bet obligāti jābūt nomaksātiem visiem rēķiniem par tekošajiem mēnešiem. Ja būs parāds par ēdināšanu, bērnam vieta bērnudārzā vasaras mēnešos netiks nodrošināta. Rēķinam par aprīli jābūt apmaksātam līdz 25.maijam, rēķinam par maiju līdz 25.jūnijam un par jūniju līdz 25.jūlijam.

No 01.03.2022. līdz 15.05.2022. iestāde pieņem vecāku iesniegumus par pirmsskolas izglītības pakalpojuma nepieciešamību vasaras mēnešos (01.06.2022. – 31.08.2022.).

5-7GADĪGO BĒRNU VECĀKU ANKETĒŠANA

Izglītības un zinātnes ministrija

Lai plānotu nepieciešamo vakcīnu daudzumu bērniem vecumā no 5-11 gadiem, nosūtām Veselības ministrijas izstrādāto aptaujas anketu bērnu vecumā no 5 – 11 gadiem vecākiem, kuras mērķis ir noskaidrot vecāku viedokli par bērnu vakcināciju pret Covid-19. Lūgums anketu aizpildīt līdz 06.12.2021.
Lai plānotu nepieciešamo vakcīnu daudzumu bērniem vecumā no 5-11 gadiem, Veselības ministrija nosūta Izglītības un zinātnes ministrijai aptaujas anketu bērnu vecumā no 5 – 11 gadiem vecākiem, kuras mērķis ir noskaidrot vecāku viedokli par bērnu vakcināciju pret Covid-19.

“Zīļuku” un “Bitītes” vecākiem Saite uz anketu pieejama šeit (vai Eliis programmā):

Paldies par skaistajām rudens kompozīcijām, kuras šogad priecēja tikai mūsu bērnudārza apmeklētājus. Paldies par savāktajiem 80 kg zīļu, kur puse no tām tika aizgādātas uz Rīgas Zooloģisko dārzu konkursam.

VECĀKIEM!
JA PLĀNOJIET NENĀKT UZ BĒRNUDĀRZU VAI ESAT SASLIMUŠI, LŪDZAM PAZIŅOT PA TELEFONU 26579161, VAI e-pastu pii.daugavina.info@gmail.com, NORĀDOT BĒRNA VĀRDU, UZVĀRDU UN GRUPU. Administrācija

Kad kļavas savu lapu plaukstās sāk zīmēt sārtus un dzeltenus rakstus, klāt ir rudens. Septembra rītos katrs zāles pudurītis un krūmiņš zirneklīša tīmeklī auklē spožas rasas pērlītes. Tās noskatās, kā garām aiziet lieli un maziņi.

Klāt ir septembris ar gladiolām un spurainām asterēm kā bērni. Sākas jaunais mācību gads. Kāds tas būs, lielā mērā atkarīgs no mums katra. Mēs esam tik dažādi – gan atvērti, gan sevī noslēgušies, taču sirds dziļumos visi pazīstam biklumu, skumjas un šaubas, kad ir nepieciešams atbalsts un priecīgs saules stariņš. Šis atbalsts īpaši ir nepieciešams pašiem jaunākajiem audzēkņiem “Cālēnos”, “Rūķīšos” un “Sprīdīšos”.

Lai drošības sajūta un liels atklājumu prieks pavada visas smaidīgas meitenes un zēnus. Kopā izmēģināsim visu jauno un būsim gatavi jebkuram izaicinājumam.

Vecākiem – pacietību un izturību, sapratni un mīlestību, palīdzot bērniem iepazīst un apgūst  pašus pirmos zinību pamatus.

Jaunajā mācību gadā saglabāt 1. septembra līksmību, zināšanu kāri un darba prieku visa mācību gada garumā. Vecākiem, skolotājiem un skolas tehniskajiem darbiniekiem – pacietību, izturību un mīlestību, palīdzot bērniem kāpt grūtajā, taču skaistajā zinību kalnā.