Aktuāli

Sporta diena “Bitītēs”

Vispusīga fiziskā sagatavotība “Bitītēs” notiek ārā visos gadalaikos. Ziemas nodarbībās bērni darbojas ar dažādu inventāru, un ziemā, atbilstoši vecumam, mācās slēpot. Bērnu fizisko attīstību nevar atstāt tikai skolas un pirmsskolas pedagogu ziņā, jāiesaistās vecākiem. Tāpēc aicinām vecākus aktīvi pavadīt brīvo laiku kopā ar bērniem, radīt viņiem piemēru veselīga dzīvesveida uzturēšanā.
Pirmsskolas skolotāja Andra Ozoliņa