Aktuāli

IESTĀDES DARBS VASARĀ

Informācija par vasaras mēnešiem!

Cienījamie vecāki!

Pamatojoties uz Salaspils novada pašvaldības rīkojumu Nr. ADM/1-25/24/33 no 19.02.2024. “Par izmaiņām Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu darba organizācijā vasaras periodā”

Vasaras mēnešos iestādes darba laiks būs no plkst. 8:00 – 18.00.

Salaspils pirmsskolas izglītības iestāde “Daugaviņa” vasaras mēnešos strādās sekojoši:

  • Jūnijā – PII “Daugaviņa” telpās;
  • Jūlijā – Salaspils PII “2.pirmsskola” telpās, bērni tiks uzņemti PII “2.pirmsskola” telpās 2 grupās kopā ar mūsu pirmsskolas skolotājām un skolotāju palīgiem, adrese:

Rīgas ielā 10, Salaspils, LV-2121

  • Augustā – PII “Daugaviņa” telpās;

Jūlija mēnesī iestāde “Daugaviņa” būs slēgta.

No 01.03.2024. līdz 19.04.2024. iestāde pieņem vecāku iesniegumus par pirmsskolas izglītības pakalpojuma nepieciešamību vasaras mēnešos (01.06.2024. – 31.08.2024.).

            Iesniegumu iesniegšanas kārtība (veidlapas pievienotas pielikumā):

  • Papīra formātā grupu skolotājām;
  • Elektroniski parakstītu ELIIS sistēmā, nosūtot adresātam  Salaspils  PII “Daugaviņa” vadība.

Pielikumā pievienots arī iesniegums par iestādes neapmeklēšanu vasaras periodā. Tiem, kuriem nebūs nepieciešamības apmeklēt pirmsskolas iestādi vasarā lūdzam iesniegt tikai šo iesniegumu.

Ja iesniegumus nav iespēja izdrukāt iesniegšanai papīra formātā, jautāt pēc veidlapas grupu skolotājām.

Mīļie vecāki! Lūgums ļoti atbildīgi pieņemt lēmumu par pirmsskolas nepieciešamību vasaras periodā, no tā ir atkarīgs kā tiek organizēta pirmsskolas darbinieku darba plānošanu un grupu skaita plānošanu.

Maksāšanas kārtība vasaras periodā

Iesnieguma veidlapas Jūs varat izdrukāt no šī ziņojuma pielikuma vai saņemt pie grupas skolotājām.

Vasaras mēnešos tiks veidotas apvienotās grupas, tāpēc aicinām vecākus ļoti atbildīgi pieņemt lēmumu par pirmsskolas izglītības iestādes nepieciešamību, jo tas ir cieši saistīts ar nepieciešamo grupu skaitu un darbinieku plānošanu.

Arī šajā vasarā vecākiem nebūs jāmaksā avanss par bērna ēdināšanas pakalpojumu, bet obligāti jābūt nomaksātiem visiem rēķiniem par tekošajiem mēnešiem. Ja būs parāds par ēdināšanu, bērnam vieta pirmsskolas izglītības iestādē vasaras mēnešos netiks nodrošināta. Rēķinam par aprīli jābūt apmaksātam līdz 25. maijam, rēķinam par maiju līdz 25. jūnijam un par jūniju līdz 25. jūlijam.