Aktuāli

Salaspils pedagogu pieredzes apmaiņa “Ideju biržā 2024”

Salaspils PII “Daugaviņa pedagogi prezentē metodiskos materiālus Salaspils “Metodisko ideju biržā 2024”

2024.gada 13. martā Salaspils Izglītības daļa kultūras namā “Rīgava” pulcēja pirmsskolas pedagogus, kuri dalījās pieredzē ar izstrādātajiem mācību materiāliem valodas, lasītprasmes un rakstītprasmes apgūšanai.

Bērns, tāpat kā ikviens no mums, vēlas atklāt visu jauno, saprast un atrast nezināmo, un pirmsskolā to veikt palīdz skolotāji. Kā ikvienā pirmsskolas izglītības iestādē, katru mēnesi ir aktualizēta mācību tēma, kura tiek izpētīta dziļāk. Šogad materiālā bāze tika papildināta ar daudz un dažādām tēmām un materiāliem, lai bērnu ikdiena būtu vēl interesantāka.

Pirmsskolas izglītības iestādes uzdevums ir veicināt bērnu valodas attīstīšanu un lasītprasmes veicināšanu, radot bērniem interesi par valodu, burtiem un lasītprasmi. Tika izstrādāti materiāli katrā vecumposmā, katrā grupā un tika īstenoti sadarbības projekti ar vecākiem.

Šā gada tēma bija “Valodas prasmju veidošana” ar īpašu uzstādījumu – izgatavot metodiskos mācību materiālus valodas, lasītprasmes un rakstītprasmes veicināšanai, lai bērniem ikdienā būtu interesanti darboties. Šajā skatē tika izvirzītas Andra Ozoliņa, Sintija Brīkše, Liene Kokoreviča, Baiba Tomsone un mūzikas skolotāja Everita Putniņa. Skolotājas izstrādāja bērnu interesēm un vajadzībām aktuālo un nepieciešamo metodisko materiālu, lai tas būtu interesants un aizraujošs. Vislabāk bērni var mācīties darbojoties, veicot dažādus darbiņus, klausoties un vērojot. PII “Daugaviņa” tiek izmantotas dažādas metodes rotaļnodarbībām telpās un āra vidē, individuālā un ārpus nodarbību darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem.

Bērns, tāpat kā ikviens no mums, vēlas atklāt visu jauno, saprast un atrast nezināmo, un pirmsskolā to veikt palīdz skolotāji. Kā ikvienā pirmsskolas izglītības iestādē, katru mēnesi ir kāda mēneša tēma, kura tiek izpētīta dziļāk. Šogad materiālā bāze tika papildināta ar daudz un dažādām tēmām un materiāliem, lai bērnu ikdiena būtu vēl interesantāka.

Vadītājas vietniece izglītības jomā L.Krole