Aktuāli

Logopēdu tikšanās pasākums Salaspils pirmsskolas izglītības iestādē ”Daugaviņa”.

Š.g.27.martā Salaspils pirmsskolas iestādi “Daugaviņu” apmeklēja Salaspils pirmsskolu logopēdi. Tika pārrunāti jautājumi par bērnu runas un valodas attīstības veicināšanu. Vadītāja I. Ģēģere dalījās pieredzē par iestādes atbalsta komandas speciālistu darbu, logopēdu, psihologa un speciālā skolotāja darba pienākumiem un sniegto atbalstu bērniem ar mācīšanās  grūtībām. Tika uzsvērta agrīnā atbalsta sniegšana iestādes bērniem.

Salaspils novada pašvaldība Izglītības daļas izglītības jomas eksperte Linda Strazdiņa informēja logopēdus, ka tiks veidota vienota atbalsta sistēma Salaspils bērniem ar īpašām vajadzībām.

Salaspils metodiski pedagoģiskās komisijas speciāliste, logopēde I. Vuškāne  stāstīja par pedagoģiskās komisijas darbu, tika sniegtas rekomendācijas bērnu raksturojumu u.c. dokumentu sagatavošanai.

Organizācijas “Cita skola” vadītāja D. Udalova sniedza ieskatu  par jaundibinātās iestādes darbību un pieejamiem pakalpojumiem Salaspilī, t.sk. audiologopēdu, lekcijām vecākiem, vasaras nometnēm.

Pasākuma turpinājumā logopēde K. Reča dalījās pieredzē kā veicināt bērnu runas un valodas attīstību  darbā ar 3-4 gadīgiem bērniem, sekmējot izrunas traucējumu novēršanu. Pasākuma dalībnieki tika iepazīstināti ar pašgatavotiem metodiskiem materiāliem un spēlēm.

Pirmsskolas skolotāja B. Tomsone iepazīstināja ar logoritmikas vingrinājumiem un dzejoļiem, kas jaunākā vecuma bērniem sekmē izrunas, vārdu krājuma paplašināšanu, kā arī  veicina uzmanību un atmiņu.

Radošā noskaņā pedagogi savstarpēji dalījās pieredzē par darbu ar bērniem ar īpašām vajadzībām. Pasākuma gaitā visi vienojās, ka nepieciešams ieviest atbalsta sistēmu,  lai ikviens bērns Salaspils iestādēs tiktu gaidīts, saņemtu kvalitatīvu apmācību un nepieciešamo atbalstu.

PII ”Daugaviņa” vadītāja I. Ģēģere