• Aktuāli

  Ielīgosim svētkus PII “Daugaviņa”

  PII “Daugaviņā” 20.jūnijā iestādes saules pielietais pagalms pulcēja bērnus un pedagogus uz tradicionālo Jāņu ielīgošanas pasākumu. Mazie līgotāji ieradās rotājušies ar vainagiem un Jāņu zālēm. Jāņi vienmēr bijuši  nozīmīgākie latviešu gadskārtu svētki. Pirmssvētku laiks mudināja pedagogus pastāstīt bērniem, kāpēc Jāņos pinam vainagus un ēdam Jāņu sieru. Svētkus ieskandinājām ar Līgo dziesmām, rotaļām un  tautasdziesmām. Vasaras saulgriežos saule uzkāpj pašā kalna virsotnē, un tad jāsvin Jāņi. Tas ir laiks, kad ir visgarākā diena un visīsākā nakts, laiks, kad gaisma pilnībā ir uzvarējusi tumsu. Tūliņ pēc Jāņiem Saule sāk ritēt no kalna lejā, dienām kļūstot īsākām. Savukārt aplis ir saules simbols, tādēļ Jāņu zāļu vainags un Jāņu siers ir apaļi. Kopā ar mūzikas skolotāju…

 • Aktuāli

  ‘’Baltā galdauta svētki’’ PII ‘’Daugaviņā’’

  PII ‘’Daugaviņa’’ 2024.gada 2. maijā atzīmēja Latvijas neatkarības proklamēšanas dienu ar koncertu “Baltā galdauta svētki”. Bērnudārzā kopības sajūtu veidojam, svinot svētkus – tādējādi likts pamats audzēkņu patriotiskai audzināšanai, jo svarīgi iemācīt bērniem, ka mīlestība pret savu valsti izpaužas, runājot valsts valodā, cienot Latvijas karogu un himnu. Šajā atbildīgajā audzināšanas jomā liela loma ir pirmsskolas izglītības iestādei, rīkojot kopīgus svētkus valsts nozīmīgākajos brīžos. Vecāko grupu bērni bija sagatavojuši dziesmas, dzejoļus un rotaļas par Latviju un tās skaisto dabu. Jaunākā vecuma bērni tika uzaicināti kā skatītāji un priecājās kopā ar pārējiem bērniem. Koncerts noslēdzās ar kopīgi dziedāto dziesmu ‘’Kāpsim kalnā’’, kuru vecākās grupas bērni izpildīja kopā ar savu skolotāju Sintiju Brīkši. Koncerta…

 • Aktuāli

  Salaspils pirmsskolu pedagogu pieredzes skola PII “Daugaviņa”

  2024. gada 18.aprīlī Salaspils PII “Daugaviņa” tika organizēts pieredzes apmaiņas pasākums Salaspils pirmsskolu skolotājām “Metodes un paņēmieni jaunākā vecuma bērnu valodas attīstīšanā”.  Rīta cēlienā, viesiem bija iespēja vērot pedagoģisko procesu un valodas attīstīšana paņēmienus divās jaunākā vecuma bērnu grupās: 2-3 gadīgo bērnu grupā rotaļnodarbība notika par mēneša tēmu “Dūc mazi kukainīši”, savukārt 3-4 gadīgo bērnu grupā – par tēmām “Dabas atmoda. Kukaiņi”.  Tā kā šajā mācību gadā viens no gada uzdevumiem ir valodas jomas akcentēšana, tad liels uzsvars tiek likts uz latviešu valodas prasmju apgūšanu izmantojot dažādas metodes un metodiskos materiālus. Iestādes vadītāja  Inga Ģēģere iepazīstināja viesus ar bērnudārza vidi, mācību centriem. Lasīja lekciju par “Montesori praktiskās dzīves uzdevumiem”, sniedza ieskatu par bērnu…

 • Aktuāli

  OLIMPISKĀ DIENA

  Vienlaicīgi visā Latvijā notika “Olimpiskā diena 2024”. Salaspils sporta namā pasākums sākās ar apsveikuma uzrunām un svinīgu karoga ienešanu un  olimpisko rīta vingrošanu. Bērniem ļoti patika riteņbraucēju priekšnesumi, kā arī vērot sporta sacensības starp skolu komandām, kas piedalījās interesantā sporta stafetē. PII “Daugaviņa” bērni iesaistījās arī radošajā konkursā ”Olimpiskās spēles “Parīzē 2024”, lai plašāk popularizētu olimpiskos sporta veidus un olimpiskās idejas. Katrs mazais dalībnieks saņēma Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) sertifikātus un LOK speciālbalvas.

 • Aktuāli

  Ciemos Saulkalnes bibliotēkā

  2024..gada 24.aprīlī bērni no grupas “Bitītes”  devās uz Saulkalnes bibliotēku. Tur mūs sagaidīja  atsaucīgā bibliotēkas vadītāja Anna. Bērni  iepazinās ar bibliotēkā pieejamos plašo grāmatu klāstu. Bērni salīdzināja dažādas grāmatas : plānākā- biezākā grāmata, vieglākā – smagākā grāmata, grāmatas  ar ilustrācijām vai fotogrāfijām, grāmatas ar plānāku un biezāku papīru.  Grāmatas bija dažādas : dzejoļi, pasakas, stāsti, enciklopēdijās, , grāmatas par dabu, mākslu, vēsturi, dažādas kartes. Bērni apskatīja bērniem domāto un piedāvāto literatūru. Tā kā viņi prot lasīt, bērniem bija interesanti un noteikti viņi vēlēsies doties un apmeklēt vēlreiz bibliotēku, lai lasīti grāmatas.

 • Aktuāli

  Teātra dienas Saulkalnē

  Bērnu teātra dienas ‘’Pasmaidi man un sev’’ Saulkalnē. PII ‘’Daugaviņa’’rīkoja bērniem svētkus ar teātra un dziesmu elementiem visām Salaspils un vienai Mārupes pirmsskolai. PII bija uzdevums sagatavot teatrāli muzikālu priekšnesumu 10 bērnu sastāvam 10 minūšu garumā. PII ‘’Daugaviņa’’ zāli aizpildīja 70 bērni kā skatītāji un dalībnieki un kādi 20 pieaugušie, kas ieviesa aktīvu rosību mazajā zālē.  Svētku scenāriju sagatavoja mūzikas skolotāja, galvenajās lomās un programmas pieteikšanā piedalījās grupas skolotāja Sintija Brīkše kā sieva ragana Ēva Jūlija un sporta skolotājs Ritvars Eimanis kā vīrs Johans Mušpapīrs. Arī mazajiem bērniem bija lomas- viņi bija bērni Mušpapīrēni un viens bija aita, ģimenītes mājdzīvnieks. Tā, ar teatrālo dziesmu par Johana Mušpapīra dīvaino ģimeni, atklāja…

 • Aktuāli

  Ēnu dienas

  Šodien arī pie mums, PII “Daugaviņa”, bija “ēnu dienas”. Mūsu grupā “Kāpēcīši” ciemojās 3.klases skolniece Emīlija no Jūrmalas. Gan bērniem, gan pieaugušajiem tas bija interesants papildinājums dienas jau tik bagātīgajam notikumu un aktivitāšu klāstam. Emīlija visur aktīvi iesaistījās un darbojās līdzi. Ik pa brītiņam sanāca arī aprunāties ar Emīliju par to, no kurienes viņa atbraukusi, kā izvēlējusies sev piemērotu vietu “ēnu dienai”, kā viņai pie mums patīk un par ko labprāt kādreiz kļūtu. Emīlija bija pārsteigta, ka mums grupā ir akvārijs ar zivtiņām. Kad mums grupā bija rīta aplis ar visādām aktivitātēm, pirkstu spēlēm, sarunām par mēneša tēmu, arī Emīlija aktīvi atbildēja uz jautājumiem, darbojās līdzi! Vēlāk kopā izgājām arī…

 • Aktuāli

  Logopēdu tikšanās pasākums Salaspils pirmsskolas izglītības iestādē ”Daugaviņa”.

  Š.g.27.martā Salaspils pirmsskolas iestādi “Daugaviņu” apmeklēja Salaspils pirmsskolu logopēdi. Tika pārrunāti jautājumi par bērnu runas un valodas attīstības veicināšanu. Vadītāja I. Ģēģere dalījās pieredzē par iestādes atbalsta komandas speciālistu darbu, logopēdu, psihologa un speciālā skolotāja darba pienākumiem un sniegto atbalstu bērniem ar mācīšanās  grūtībām. Tika uzsvērta agrīnā atbalsta sniegšana iestādes bērniem. Salaspils novada pašvaldība Izglītības daļas izglītības jomas eksperte Linda Strazdiņa informēja logopēdus, ka tiks veidota vienota atbalsta sistēma Salaspils bērniem ar īpašām vajadzībām. Salaspils metodiski pedagoģiskās komisijas speciāliste, logopēde I. Vuškāne  stāstīja par pedagoģiskās komisijas darbu, tika sniegtas rekomendācijas bērnu raksturojumu u.c. dokumentu sagatavošanai. Organizācijas “Cita skola” vadītāja D. Udalova sniedza ieskatu  par jaundibinātās iestādes darbību un pieejamiem pakalpojumiem Salaspilī,…

 • Aktuāli

  Salaspils pedagogu pieredzes apmaiņa “Ideju biržā 2024”

  Salaspils PII “Daugaviņa pedagogi prezentē metodiskos materiālus Salaspils “Metodisko ideju biržā 2024” 2024.gada 13. martā Salaspils Izglītības daļa kultūras namā “Rīgava” pulcēja pirmsskolas pedagogus, kuri dalījās pieredzē ar izstrādātajiem mācību materiāliem valodas, lasītprasmes un rakstītprasmes apgūšanai. Bērns, tāpat kā ikviens no mums, vēlas atklāt visu jauno, saprast un atrast nezināmo, un pirmsskolā to veikt palīdz skolotāji. Kā ikvienā pirmsskolas izglītības iestādē, katru mēnesi ir aktualizēta mācību tēma, kura tiek izpētīta dziļāk. Šogad materiālā bāze tika papildināta ar daudz un dažādām tēmām un materiāliem, lai bērnu ikdiena būtu vēl interesantāka. Pirmsskolas izglītības iestādes uzdevums ir veicināt bērnu valodas attīstīšanu un lasītprasmes veicināšanu, radot bērniem interesi par valodu, burtiem un lasītprasmi. Tika…