Autora arhīvs

Personas datu apstrāde PII “Daugaviņa”

Informējam pirmskolas izglītības iestādes bērnu vecākus, ka Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Daugaviņa” apstrādā Jūsu bērna un Jūsu personas datus, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un Fizisko personu datu apstrādes likuma prasībām.
Personas datu apstrādes pārzinis ir Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Daugaviņa”, Reģ.Nr.90001262742, adrese: Zvejnieku iela 10, Saulkalne, Salaspils novads, LV-2117, tālruņa Nr. 67948030, e-pasta adrese: piidaugavina@gmail.com.
Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datu.aizsardziba@salaspils.lv.
Plašāka informācija par personas datu apstrādi pieejama Privātuma politikā.

Salaspils novada pašvaldībai ir izstrādāta vienota Privātuma politika, kas attiecas uz visām Salaspils novada pašvaldības iestādēm, tostarp, Salaspils pirmsskolas izglītības iestādēs.

Salaspils novada pašvaldības politika ir pieejama šeit http://www.salaspils.lv/privatums-politika

Rīcība gadījumos, kad bērns neapmeklē iestādi

Gadījumos, kad bērns neapmeklē iestādi slimības dēļ vai kādu citu iemeslu dēļ, vecākiem par to jāziņo līdz plkst. 8:00 tajā pat dienā nosūtot SMS uz tālruni 26579616 vai uz e-pastu – pii.daugavina.info@gmail.com!

Lai varētu nodrošināt produktu daudzumu plānošanu bērnu ēdināšanai, vecākiem par bērna atgriešanos iestādē pēc pārtraukuma, jāpaziņo iepriekšējā dienā līdz plkst. 17:00, nosūtot SMS uz 26579616 vai e-pastu uz – pii.daugavina.info@gmail.com.

Ja bērns nav apmeklējis iestādi infekcijas slimību pazīmju dēļ vai arī ja bērns ir slimojis ar infekcijas slimību, ģimenes ārsts izsniedz izziņu vecākiem iestādes informēšanai par bērna veselības stāvokli un, ja nepieciešams, rekomendācijām turpmākai bērna aprūpei pakalpojuma laikā.

Ja bērns veselības stāvokļa dēļ vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ ilgstoši neapmeklē iestādi, tad vieta iestādē tiek saglabāta uz vecāku iesnieguma pamata (bet negarantējot vietu tajā pašā grupā).

Salaspils svētku gājiens un lielākā kopbilde Salaspils vēsturē!

Aicinām PII “Daugaviņa” bērnus un viņu vecākus piedalīties Salaspils kopbildes veidošanā š.g. 01.jūnijā, plkst. 13:00, Salaspils Sporta nama stadionā.

Pieaugušie veidos Latvijas kontūru, savukārt bērni piepildīs Latvijas kontūru.

Dalībniekiem nepieciešama balta blūze / krekls.

Par piedalīšanos lūdzam pieteikties pie iestādes grupas audzinātājām!

Profesiju dienas PII “Daugaviņa”

Profesijas ir tik daudz un dažādas!  9.aprīlī mūsu bērnudārzā notika viens no pašiem spilgtākajiem Profesijas nedēļas pasākumiem
bija tikšanās ar Alīnas un Fēliksa māmiņu. Aiga Tkačenko ir fizioterapeite.
Viņai līdzi bija fizioterapijas instrumenti. Prezentācijas sākumā Alīnas un Tomasa māmiņa stāstīja, kas un kādi mēs esam no fizioloģiskā
viedokļa: no kā mēs sastāvam un kā tas viss darbojas. Bija daudz interesantu faktu, liela bērnu interese un jautājumu netrūka.  Vislielākais prieks bērniem bija iespēja izmēģināt darba piederumus un izpētīt grāmatas un attēlus par cilvēka ķermeni.

Paldies mammai Aigai par atbalstu un atsaucību!