• Aktuāli

  Ziemassvētku eglītes grupās

  Grupā “Bitītes”: 18. decembrī, plkst. 17:00 Grupā “Sprīdīši”: 20. decembrī, plkst. 16:00 Grupā “Kāpēcīši”: 20. decembrī, plkst. 17:00 Grupā “Rūķīši”: 21. decembrī, plkst. 16:00 Grupā “Cālīši”: 21. decembrī, plkst. 16:30 Grupā “Zīļuki”: 21. decembrī, plskt. 17:00

 • Aktuāli

  Ekskursija uz Botānisko dārzu.

  Saulainajā un siltajā 22.septembrī grupa “Bitītes”  devās ekskursijā uz Botānisko dārzu. Bērni šo notikumu gaidīja “veselu” nedēļu.Botāniskajā dārzā  teritorijā  ieejot mūs patīkami pārsteidz krāšņās dālijas. Mēs apskatījām dāliju krāsas, salīdzinājām augu augstumus, daudzas bija garākas un augstākas par bērniem un skolotājām.  Bijām piegājuši klāt lielajam ozolam, apgājām tam apkārt, sajutām stumbra raupjumu, uzliekot  rociņas uz ozola  stumbram. Apskatījām un nosaucām tur redzētos kokus.Devāmies apskatīt plāksnes ar dažādu lapu formu paraugiem, izlasījām nosaukumus un uzzinājām, ka koku lapām ir daudz  dažādu formu. Tad vēl no plāksnēm līdz eglei nosoļojām 100 soļus.Rožu dārzā bērni sajuta ziedu smaržas, cita roze smaržoja mazāk, cita vairāk .Oranžērijā bērni priecājās par zivtiņām un bruņurupučiem kuri dzīvoja…

 • Aktuāli

  2022./2023. mācību gads

  IZSTĀDE “RUDENS RAŽA” Kad kļavas savu lapu plaukstās sāk zīmēt sārtus un dzeltenus rakstus, klāt ir rudens. Septembra rītos katrs zāles pudurītis un krūmiņš zirneklīša tīmeklī auklē spožas rasas pērlītes. Tās noskatās, kā garām aiziet lieli un maziņi. Klāt ir septembris ar gladiolām un spurainām asterēm kā bērni. Sākas jaunais mācību gads. Kāds tas būs, lielā mērā atkarīgs no mums katra. Mēs esam tik dažādi – gan atvērti, gan sevī noslēgušies, taču sirds dziļumos visi pazīstam biklumu, skumjas un šaubas, kad ir nepieciešams atbalsts un priecīgs saules stariņš. Šis atbalsts īpaši ir nepieciešams pašiem jaunākajiem audzēkņiem “Cālēnos”, “Rūķīšos” un “Sprīdīšos”. Lai drošības sajūta un liels atklājumu prieks pavada visas smaidīgas…

 • Aktuāli

  Uzņemšana Salaspils pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē „Daugaviņa” no 23.05.2020 notiek tikai attālināti. 3. uzrāda personu apliecinošu dokumentu. IESNIEGUMU ar drošu elektronisko parakstu parakstītu un ieskenētu dzimšanas apliecību; Lai pieteiktu bērnu Salaspils pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē „Daugaviņa”, vecāki uz iestādes e-pasta adresi pii.daugavina.info@gmail.com nosūta: vai nofotografētu vai ieskenētu iesniegumu un dzimšanas apliecību. Tiem, kas dokumentus iesnieguši parakstītus ar elektronisko parakstu, klātienē dokumenti atkārtoti nav jāiesniedz! Ārkārtas situācijai beidzoties,  vecākiem, kuri iesūtīja ieskenētus vai fotografētus dokumentus, no 10. jūnija līdz 16. jūnijam no plkst. 9:00 līdz 17:00 personīgi jāiesniedz un jāuzrāda dokumentu oriģināli: 1. iesniedz vadītājai adresētu iesniegumu ;

 • Aktuāli

  Aktuāla informācija pirmsskolas izglītības iestāžu vecākiem!

  Labdien! Atkārtoti vēršam uzmanību, ka pirmsskolas izglītības iestādes šobrīd netiek slēgtas. Katram vecākam ir tiesības izlemt, vai viņa bērns apmeklēs pirmsskolas izglītības iestādi, tieši tāpēc ir pirmsskolas izglītības iestādē jāiesniedz rakstisks apliecinājums, kurā tiek norādīts,  ka: 1) bērns un ģimene nav apmeklējuši Covid-19 skartās valstis vai teritorijas, 2) bērns nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem, 3) ka kontaktpersonām un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu. Ja vecākiem ir iespēja citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu, tad bērns pirmsskolas izglītības iestādi neapmeklē, informējot pirmsskolas izglītības iestāde vadību. Ja pirmsskolas izglītības iestāde konstatē apzinātu nepatiesas informācijas sniegšanu, tad saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 42. pantu var iestāties administratīvā atbildība. Ja ir pieņemts…