Dokumenti

Kārtība, kādā Salaspils novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju

Ja vecāks ir saņēmis e-pasta vēstuli ar uzaicinājumu uz pirmsskolas izglītības iestādi (PII), tad 15 dienu laikā no uzaicinājuma saņemšanas datuma vecākam ir pienākums sazināties ar pirmsskolas izglītības iestādi, kurā ir piešķirta vieta, un iesniegt PII iesniegumu par bērna uzņemšanu tajā.