Eko skola

PII DAUGAVIŅA EKOSKOLA 2023./2024.m.g.

GADA TĒMA “ATKRITUMI”

MĀCĪBU PROCESS IR DAŽĀDOTS AR VIDES IZGLĪTĪBAS TĒMĀM.

BĒRNI MĀCĀS ŠĶIROT ATKRITUMUS INTEGRĒJOT SASNIEDZAMOS REZULTĀTUS MĀCĪBU JOMĀS

Katru mācību gadu arī “Mazā ekopadome” veic vides novērtēšanu

RĪCĪBAS DIENU PASĀKUMI

“Veselīgo salātu diena”

Talkošana notiek 2 reizes gadā

… un stādām tulpju sīpolus

Rīcības dienu projekts “Iepakojuma veidi”, bērni dodas ekskursijā uz Saulkalnes veikalu, lai izpētītu izplatītākos iepakojumus, kuri var piesārņot apkārtējo vidi
Bērni ar lielu interesi pēta iepakojuma veidus

Bērni pēta un anketās fiksē

piesārņojuma veidus

PII “Daugaviņa” mazā ekopadome un vides kodekss 2023./2024.m.g.

EKOSKOLA 2022./2023.m.g.

“ĀRA VIDES IZGLĪTĪBAS DIENA” 18.05.2023.

Interese par dabu piemīt visiem bērniem, taču tā attīstās un nostiprinās tikai paša bērna aktīvā darbībā. “Āra vides izglītības dienas” mērķis ir atbalstīt Vides izglītības iniciatīvu pirmsskolās veicināt pētniecību un izglītošanos dabā, svaigā gaisā un šādas aktivitātes kļūtu par ieradumu katrā ģimenē. Šādi pasākumi māca bērniem apkārtējās vides daudzveidību un daudzveidīgos iepazīšanas veidus.

Uzdevumi par Latvijas augu, kukaiņu un dzīvnieku daudzveidību, radoši mākslinieciskās darbnīcās dabā un fiziskās aktivitātes sporta skolotāju organizētajās rotaļās.

Botāniskā dārza oranžērijā iestādes iepazinās un apskatīja augu dažādību un eksotiskos augus un dzīvniekus.

Pasākumā pildīja “Daces tantes dobes” uzdevumus un mājas darbu par Latvijas augu, kukaiņu un dzīvnieku dažādību.

Pasākumā iekļauti pētniecības vingrinājumi, ar kuru palīdzību tiek attīstītas praktiskās iemaņas un darba paņēmieni (tehnikas); kas pamatoti uz reālu problēmu risināšanu; pieredzes iegūšana, kuru iespējams izmantot dabas pētīšanā.

PII “Atvasīte”, PII “Saime” un PII “Daugaviņa”, sadarbībā ar NBD Izglītības un informācijas nodaļu

03.03.2023.

PUTNU DIENAS
PUTNU DIENAS
PUTNU DIENAS
ĀRA VIDES NODARBĪBAS

ĀRA VIDES NODARBĪBAS

ĀRA VIDES NODARBĪBAS

ĀRA VIDES NODARBĪBAS

ĀRA VIDES NODARBĪBAS
Āra vides nodarbības

Meža tīrības izpēte
Meža tīrības izpēte
Zaļās palodzes

Ziemassvētku izstāde no otrreiz izmantotiem materiāliem
BIOLOĢISKĀ DAUDZVEIDĪBA
RĪCĪBAS DIENAS 2022./2023.
MAZĀ EKOPADOME un RĪCĪBAS PLĀNS
Vides kodeksa izveidošanai nepieciešams izpētīt vides negatīvās ietekmes. Mazā Ekopadome mācās būt atbildīga