Eko skola

Ekoskola 2020./2021. tēma: TRANSPORTS

Velokampaņa “Nebrauc ar auto, brauc ar velo!”

20.maijs Pasaules Āra izglītības dienas

Pasākumi “Transporta” tēmas izzināšanai

MOBILITĀTES NEDĒĻA

Izstāde MANS AUTO

“NEBRAUC AR AUTO, BRAUC AR VELO!”

“Transports”

VIDES KODEKSS:

MĒS MĪLAM STAIGĀT AR KĀJĀM.

MĒS MĪLAM BRAUKT AR RITENI.

MAN PATĪK BRAUKT PA LATVIJU.

MAN PATĪK TĪRS GAISS.

MAN PATĪK TĪRS ŪDENS.

ES VARU PALĪDZĒT DABAI!

Ekoskola 2020./2021. “Transports”

Ekoskola 2019./2020. “Bioloģiskā daudzveidība”

Bioloģiskās daudzveidības diena – 2020. gada 22.maijs arī PII “DAUGAVIŅA”

Šogad tēma ir “Mūsu risinājums ir dabā”.

Grupas “Bitītes” un “Kāpēcīšu” bērni šodien iestādes dārzā iestādīja pašaudzētas vērbenes. Lai aug un zied skaistiem ziediņiem! Bērnudārza Dabas takā meklējām kukaiņus. Cītīgi pierakstījām kādi kukaiņi ir atrodami bērnudārza teritorijā. Bērni ar prieku piedalījās iestādes dārza sakopšanas darbos!

Erudīcijas konkurss bērniem “Veselīgs dzīvesveids” PII “Daugaviņa”

2018.gada 27.aprīlī, Salaspils Ekoskolā “Daugaviņa” viesojās aktīvi, radoši un “zaļi” domājoši bērni un pedagogi no Salaspils PII “Atvasītes”, PII “Jāņtārpiņš”, PII “Saulītes”, PII “Saimes” un PII “Ritenītis”. Kas tad “Daugaviņā” notika? Pie bērniem bija atlaidušies divi pavasara draugi – Bitīte un Bizbizmārīte. Viņas aicināja mazos un lielos gudriniekus pie darba. Katra komanda prezentēja savu pirmsskolas iestādi. Bērniem bija iespēja pārbaudīt savas prasmes veselīga uztura noslēpumos ar spēļu, mīklu un uzdevumu palīdzību. Garlaikoties nebija laika, jo nemitīgi bija jādomā, jālīmē, jālasa un jāskaita. Konkursu interesantāku padarīja uzdevumu dažādība. Mūsu metodiķe L.Krole bija sarūpējusi bezgala daudz gan jautras, gan nopietnas aktivitātes. Bet dalībnieki žiperīgi un atjautīgi tika galā ar visiem uzdevumiem. Ko tik mēs tur visi kopā nepiedzīvojām? Folkloras pieturā bija jāatmin “Burtu mīkla” par maizi, nākamajā aktivitātē bērni veikli salika “Izjaukto tautasdziesmu”.

Īsts azarts un sacensības gars bija vērojams sporta stafetē “Atkritumu šķirošana” pārbaudot bērnu prasmi šķirotdažādus materiālus. “Mušu sišanas” stafetē, bērniem skrienot, vajadzēja pieskarties uz grīdas “sēdošajām mušām” – piestiprinātām zīmītēm. Bērnu veiklību pārbaudīja “Pupiņu šķirošanā”.

Sulu degustēšanas aktivitātē “Garšu karuselis” bērni minēja sulu nosaukumus.  Kārtojot “Veselīga uztura piramīdu”, bērni iepazina veselīga uztura pamatprincipus. Šķiet, ka katrs varēja pamanīt, cik svarīgi mums ikdienā ir domāt par to, ko ēdam, cik daudz kustamies un uzturamies svaigā gaisā, uzturam tīru savu apkārtni, veltām laiku aktīvai atpūtai un cik saudzīgi attiecamies pret mūsu zemi, kurā dzīvojam. Kas tad mūsu Latviju uzturēs tīru un sapostu, ja ne mēs paši? Un vēl kas! Visi tiešām bija ļoti centušies!

Paldies visiem veselīga dzīvesveida atbalstītājiem par aktīvu un pozitīvu attieksmi! Bija liels prieks ar Jums būt kopā. Uz tikšanos citā reizē!

PII “Daugaviņa” Bitīte – Baiba Tomsone

DSC03022

 

 

DSC03053

 

 

 DSC03215

 

 

 

DSC03107

DSC03067

 

Salaspils novada PII “Daugaviņa” mazā un lielā ekopadome

IMG_1023

Vides izglītība Saulkalnes PII Ekoskolā “Daugaviņa”

EKSKURSIJA UZ SIA “GETLIŅI”

Mūsu veselības stāvoklis ir atkarīgs ne tikai no fiziskās, bet arī no garīgās labsajūtas, pārliecības un skatījuma uz dzīvi, protams, arī no apkārtējās vides, kurā dzīvojam. Tādēļ, lai radītu labus priekšnosacījumus veselīgam dzīvesveidam, ir svarīgi mainīt sabiedrības attieksmi un paradumus. Veselīga dzīvesveida tendence ir ļoti aktuāla mūsdienās, un tās prioritāte arvien pieaug. Š.g. 29.martā Saulkalnes Ekoskola PII “Daugaviņa” sagatavošanas grupas bērni devās ekskursijā uz SIA “Getliņi Eko”. Tas ir moderns, tehnoloģisks un videi draudzīgs sadzīves atkritumu savākšanas poligons. Poligons ir viens no modernākajiem Eiropā, tajā apsaimnieko un pārstrādā sadzīves atkritumus. Ražo ekoloģiski atjaunojamu enerģiju un audzē dārzeņus un ziedus.

Bērni noskatījās izzinošu materiālu par uzņēmuma darbības procesu, kā arī aplūkoja poligona maketu, klausījās gides stāstītajā. Šķirošanas procesā atkritumi nonāk videi drošās, biodegradācijas šūnās, kurās veidojas gāze. Šī saražotā gāze tiek aizvadīta uz Getliņu energobloku, dedzināta un pārvērsta enerģijā. Iegūtā enerģija tiek izmantota siltumnīcu sildīšanai. Tajās audzē gurķus, tomātus un dažādus ziedus. Kaitīgie augu audzēšanas līdzekļi netiek lietoti, tāpēc Getliņa poligona saražotie dārzeņi ir veselīgi un garšīgi.  Bērni guva priekšstatu par atkritumu pieņemšanu, šķirošanu, pārstrādi un videi drošu glabāšanu.

Ekskursija parādīja bērniem kā jārūpējas par apkārtējo vidi. Bērni secināja, ka atkritumi ir jāšķiro, lai apkārtne būtu tīra un patīkama, cilvēkam un dabai draudzīga. Šādi vides pasākumi palīdz veidot bērnu attieksmi un vērtības par veselīgu dzīvesveidu.

Grupas “Bitītes” skolotāja Iluta Vitkovska

getlini

2017.gada Rīcības Dienas

Salaspils novada PII “Daugaviņa” Rīcības dienas 2017

Veselība ir fiziskā, garīgā un sociālā labklājība. Veselība lielā mērā ir atkarīga no cilvēka dzīvesveida. Veselība jāsaudzē un par to jārūpējas, tāpēc svarīgi ir izzināt faktorus, kuri ietekmē veselību un kā cilvēks ir spējīgs to mainīt. Plānojam veikt bērnudārza veselību veicinošus pasākumus kopā ar vecākiem un iesaistot arī Saulkalnes iedzīvotājus. Pievērst uzmanību veselīga dzīvesveida jautājumiem, iestādes un tās apkārtnes estētiskajai videi. Izvērtēt pārtikas lietošanas paradumus attiecībā gan uz savu veselību, gan vidi.

Uzdevumi:

 1. Iepazīties ar veselīga dzīvesveida pamatiem.
 2. Veikt pētījumu par tuvākās apkārtnes tīrību.
 3. Saskatīt saistību starp savu dzīvesveidu un tā ietekmi uz vidi.
 4. Mācīties būt atbildīgam par savu veselību.
 5. Savākt, darīt zināmus citiem pētījumu rezultātus, izmantojot sadarbības iespējas ar Saulkalnes bibliotēku un modernās komunikāciju tehnoloģijas.
 • oktobris Rudens Lielā talka
 • 31. oktobris Sporta izpriecas “Zelta rudens”
 • 31. oktobris Iepazīsim, degustēsim un gatavosim “Veselīgi salāti” no vietējiem produktiem
 • 1.novembris Filmu vakars “Veselīga pārtika”
 • 2.novembris Sulu gatavošanas meistardarbnīcas “Garšu laboratorija”
 • 3.novembris Rīcības dienu pasākumu noslēguma izstāde ar ģimeņu dalību bibliotēkā Saulkalnes iedzīvotājiem “Pārtikas ceļš”

Rudens Lielās talkas mērķis ir veidot priekšstatu par videi tīru, draudzīgu un ilgtspējīgas saimniekošanas veidu. Bērni no vecākajām grupām aktīvi piedalījās pērno lapu grābšanā.

20171019_105551

Sporta aktivitāšu iedvesmota nodarbība “Zelta rudens”, lai radītu bērnos kustību prieku un labu noskaņojumu, priekšstatu par veselīgu un kustīgu dzīvesveidu, skolotājas un bērni pavadīja sportiskās aktivitātēs rīta cēlienu

“Veselīgi salāti” aktivitātes “Kāpēcīši”, “Cālēni” un “Rūķīši” bērni ar lielu prieku ķērās pie salātu gatavošanas.  Bērni mācījās atpazīt vietējos produktus, kas ir veselīgi un dod organismam enerģiju ilgam laikam, to pārvietošana ievērojami mazina izmešu daudzumu atmosfērā. Kopā ar vecākiem notika grupu recepšu grāmatu veidošana. Katrā grupā bērni pētīja Latvijā augušos dārzeņus, augļus, ogas. Sagatavošanas grupas bērni skābēja kāpostus.

20171006_095032

Audzinātājas rosināja bērnus  tirdzniecības  “RIMI” un “Maxima” bukletos atrast Latvijas produktus (dārzeņus, augļus). Kopīgi uzrakstījām dārzeņu, augļu nosaukumus.  Pārrunājām ar vecākiem par gaidāmajām aktivitātēm, vecāki  atbalstīja mūsu ieceres un aktīvi iesaistījās pētījumā ar savu atbalstu.

Filmu vakarā “Veselīga pārtika” iedvesmoja bērnus pievienoties tai sabiedrības daļai, kura atbildīgi izturas pret vidi, un savu veselību (filmas no vietnes videfonds.lv)

“Garšu laboratorijas” aktivitātēs “Zīļuki” eksperimentēja ar sulu gatavošanas prasmēm, to gatavošanas noslēpumiem un degustēšanu.

Noslēgumā bērni pievienoja savu pētījumu rezultātus Informatīvā izstādē “Mēs ēdam veselīgi’’, kurā katra vecuma grupa iepazīstināja Saulkalnes iedzīvotājus ar savu pētījuma rezultātiem Saulkalnes bibliotēkā. Izstādē varēja apskatīt maketu par tēmu “Veselīgas pārtikas ceļš“, kas tapis sadarbībā ar bērnu “Zīļuki” ģimenēm.

20171107_124213

RD Aktivitāšu mērķis veidot zināšanas par Latvijas produktu daudzveidību, tā ekoloģisko vidi parāda prasmes atpazīt Latvijas saimniecībās audzētus produktus, pagatavot no tiem gan sulas, salātus, skābus kāpostus u.c. Mudina kopt savu apkārtni, rūpēties arī par savu veselību un aktivitātēm. Pievērst apkārtējo uzmanību vides problēmām un aktualitātēm iesaistoties aktīvā rīcībā atbalstot pašu saimniecības, rūpes par vides  un savu veselību. Šīs aktivitātes apskatāmas arī PII “Daugaviņa” foto galerijā.

20171013_112131

Dārzeņu  diena. Ar skolotājas Andras,  skolotājas Karīnas un  skolotājas palīdzes bērnus izzināt Latvijā izaugušo ražu/ pārtikas produktus. Pētniecība Rosinājām  bērnus raksturot dārzeņus ( burkānus, kāpostus, bietes utt. ). Salīdzinājām tos pēc lieluma, krāsas, formas.  Veidojām pirmās prasmes svēršana. Veicām pierakstu ar matemātiskajām zīmēm <, >, =.

Skolotāja Iluta, asistē Karīna

Veicām bērniem  aptauju “Kas tev garšo ?” Salīdzinājām , pārrunājām.

Pārrunājām  augļu izcelsmes zemi, kur tie aug.

Augļu diena. Ar vecāku palīdzību bija sagatavoti Latvijā izauguši augļi. Pētniecība Veicām to salīdzināšanu, grupēšanu, svēršanu un degustāciju. Aicinājām veikt pierakstu un analizējām rezultātus.

Izgatavojām  plakātu “Kas tev garšo?”

Izpētījām “ķirbja sastāvu”- kas tā par ogu? Noskaidrojām, kā aug ķirbis  (demonstrējums,  pārrunas)

Veicām eksperimentus “Zīmē  ar bieti!”, “Zīmē ar burkānu !”

Tapa  bērnu darba izstāde.

Rezultāts: Rudens Lielās talkas mērķis ir veidot priekšstatu par videi tīru, draudzīgu un ilgtspējīgas saimniekošanas veidu. Bērni no vecākajām grupām aktīvi piedalījās pērno lapu grābšanā.

Sporta aktivitātes “Zelta rudens” veido priekšstatu par veselīgu un kustīgu dzīvesveidu,

Katrā grupā bērni pētīja Latvijā augušos dārzeņus, augļus, ogas. Sagatavošanas grupas bērni skābēja kāpostus.

“Veselīgi salāti” aktivitātes “Kāpēcīši”, “Cālēni” un “Rūķīši” bērni iepazinās ar Latvijā audzētiem augļiem, un gatavoja no tiem salātus. Bērni mācījās atpazīt vietējos produktus. Kopā ar vecākiem tika veidotas grupu recepšu grāmatas.

Ar digitālo materiālu par “Veselīgu pārtiku”  skolotājas iepazīstināja bērnus par atbildīgu attieksmi pret vidi, un savu veselību (filmas no vietnes videfonds.lv)

“Garšu laboratorijas” aktivitātēs “Zīļuki” eksperimentēja ar sulu gatavošanas prasmēm, to gatavošanas noslēpumiem un degustēšanu.

Noslēgumā bērni pievienoja savu pētījumu rezultātus Informatīvā izstādē “Pārtikas ceļš’’, kurā katra vecuma grupa iepazīstināja Saulkalnes iedzīvotājus ar savu pētījuma rezultātiem Saulkalnes bibliotēkā. Izstādē varēja apskatīt maketu par tēmu “Veselīgas pārtikas ceļš“, kas tapis sadarbībā ar bērnu “Zīļuki” ģimenēm.

Praktiski, aktīvi un pozitīvi darbojoties, bērni guva zināšanas par Latvijas produktu daudzveidību, tās ekoloģisko vidi, prasmes atpazīt Latvijas saimniecībās audzētus produktus, pagatavot no tiem gan sulas, salātus, skābus kāpostus u.c. Bērni mācījās kopt savu apkārtni, rūpēties arī par savu veselību. Pievērst apkārtējo uzmanību vides problēmām un aktualitātēm iesaistoties aktīvā rīcībā atbalstot pašu saimniecības, rūpes par vides  un savu veselību. Šīs aktivitātes apskatāmas arī PII “Daugaviņa” foto galerijā.

Ekoskolas koardinatore Lolita Krole

PII Daugavina1

PII Daugavina3

Pie Saulkalnes bērnudārza “DAUGAVIŅA” lepni plīvo Ekoskolu Zaļais karogs

olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-82

2017.gada 12.septembrī, Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpās notika ikgadējā Vides izglītības fonda Ekoskolu apbalvojumu piešķiršana. 132 Latvijas skolas saņēma prestižo starptautisko Zaļo karogu. Mūsu bērnudārzs “Daugaviņa” saņēma savu pirmo Zaļo karogu.

PII “Daugaviņa” šajā programmā darbojas jau 5 gadus. Ieejot iestādē, kuras mastā plīvo starptautiski atzītais Zaļais karogs, ziniet, ka apmeklējat iestādi, kurā ekoloģijas un vides problemātika nav sveša. Ekoskolu programmas atpazīstamākais elements ir starptautiskā Zaļā karoga balva, ko saņem tikai tās izglītības iestādes, kas ilgstošā laika posmā spēj demonstrēt izcilas aktivitātes vides jomā un par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā iestādē un tās apkārtnē, kuras ir parādījušas vislabāko sniegumu, ieviešot Ekoskolu programmas prasības.

Vides izglītības fonda Ekoskolu programmas koordinatori Daniels Trukšāns un Edmunds Cepurītis mācību gada izskaņā viesojās PII “Daugaviņa”. Vizītes mērķis bija klātienē iepazīties ar PII “Daugaviņa” Ekoskolas programmas pasākumiem, rīcībām un aktivitātēm, vērtēja skolas vides pārskatu un vides rīcības plāna veidošanu. Ekoskolai jāatbilst arī labas pārraudzības un rīcības izvērtēšanas principiem, nepieciešama ekoloģijas sasaiste ar mācību procesu un saturu, notiek pirmsskolas kolektīva, vecāku un sabiedrības iesaiste. “Zaļais karogs ir atzīta un prestiža vides kvalitātes zīme, ar ko lepojas izglītības iestādes visā pasaulē,” – uzsver programmas īstenotāji.

Lai iestāde varētu pretendēt uz ekoskolas nosaukumu, darbā bija jāiesaistās visam bērnudārza kolektīvam – gan skolotājām, tehniskajiem darbiniekiem, vecākiem un bērniem. “Zaļā karoga iegūšanā ir jāiesaistās visiem – tas ir liela darba rezultāts.”Iestādē notiek vides sakopšanas talkas, projektu nedēļās, ģimenes piedalījušās makulatūras un bateriju vākšanas akcijās. Gadā, kad mūsu bērnudārzs bija izvēlējies pētīt meža tēmu, pedagogi izgatavoja īpašas plāksnītes ar koku nosaukumiem, ko izvietoja bērnudārz teritorijā, pētīja un analizēja apkārtējās vides daudzveidību un aizsardzību, plakātus ar izzināmo tēmu aprakstiem un darba rezultātiem izvietojām Saulkalnes filiālbibliotēkā. Ekoskolā bērni mācās šķirot atkritumus, taupīt siltumu un elektroenerģiju, ūdens resursus, piedalās apkārtnes un Daugavas izpētē un sakopšanā.

Ikviena izglītības iestāde, kas gatava savā darbā pievērsties vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem, var iesaistīties Ekoskolu programmā. Prieks, ka Ekoskolu programmā ir iesaistījušies arī mūsu draugi no Salaspils PII “Atvasīte”. Vides izglītības fonds šīm skolām nodrošina metodisko materiālu vides izglītības īstenošanai skolā, kā arī sniedz atbalstu un iespēju piedalīties dažādās apmācībās, pieredzes apmaiņas forumos un nacionāla un starptautiska līmeņa projektos. Turklāt dalība Ekoskolu programmā ir vērtīgs ieguvums ne tikai iestādes kolektīvam, bet arī pašvaldībai, kurā pirmsskola atrodas, jo sabiedrības līdzdalības veicināšana ir viens no nozīmīgākajiem Ekoskolu programmas aspektiem, un izglītības iestādes ciešā sadarbībā ar vietējo pašvaldību mērķtiecīgi īsteno aktivitātes, kas veicina efektīvu apkārtējās vides pārvaldību.

„Šī diena mums ir nozīmīga, jo mastā tika celts Zaļais karogs, kas simbolizē mūsu tiekšanos uz zaļu dzīvesveidu. Zaļais karogs tiek piešķirts par vislabākajiem sasniegumiem, ieviešot Ekoskolas programmas prasības, un ir prestiža vides kvalitātes zīme, kas tagad plīvos arī pie Salaspils novada PII “Daugaviņa”. Šis statuss ir ilgstoša darba rezultāts un īpašs paldies par to jāsaka pedagogiem, bērnu vecākiem, kas pamudinājuši savus bērnus rīkoties ekoloģiski.”– stāsta PII “Daugaviņa” vadītāja Inga Ģēģere.

Paldies vecākiem, kolēģiem par atsaucību, līdzdarbošanos un ieinteresētību mūsu kopīgajā darbā. Ceram uz Jūsu atbalstu arī turpmāk. Tikai visi kopā varam paveikt patiesi lielas un svarīgas lietas. Paldies!

PII “Daugaviņa” vad.vietn.pedagoģiskajā darbā Lolita Krole

Noslēdzies AS “Latvijas valsts meži” ekoprogramma “Cūkmena detektīvi”, mūsu “Bitītes”un “Kāpēcīši” paveica programmas uzdevumus, veidoja izpratni par dabas saudzēšanu, mežu un tā vērtībām.

DSC01063DSC01071 DSC01067

 

 DSC00994 DSC00996

Ekoskolas projekts “Mežs” Saulklanes PII “Daugaviņa”

2015.gada oktobris, novembris

Pētījums par Klimata izmaiņām un Saulkalnes mežu, koki iestādes teritorijā un mežā.

Pētījuma mērķis: veicināt bērnu ekoloģisko audzināšanu, radīt interesi vērot, pētīt, analizēt mežu un tā ietekmi uz cilvēkiem.

20151027_104945  20151023_090824 20151027_103956 20151021_155051 20151027_070835   20151027_104118  IMG_20151102_093213 PA270045 

IMG_20151102_093906 PB020077 PA291141

Projekta “Mežs” noslēgums Saulklanes bibliotēkā

CAM00982 CAM00983 CAM00984  CAM01034 

 CAM01012 CAM00950 CAM00980

____________________________________________________________________________

Ekoskolu Rīcības dienas Latvijā 2015

2015. gadā Ekoskolu Rīcības dienas notiks no 2.- 8. novembrim un gan Latvijā, gan pasaulē būs veltītas svarīgākajam šī gada vides aizsardzības notikumam – ANO Klimata pārmaiņu konferencei, tādēļ aicinām dalībniekus rīkot akcijas, kas dažādos veidos pievērš uzmanību tieši ar klimata pārmaiņām saistītajiem jautājumiem.

Paredzētas izglītības iestāžu rīkotas aktivitātes, kurās varēs iesaistīties ikviens – radošās darbnīcas, zibakcijas, izglītojošie, informējošie pasākumi, tikšanās ar politiķiem un savas apkārtnes iedzīvotājiem, lai pievērstu uzmanību klimata pārmaiņām un parādītu to cēloņu saikni ar mūsu dzīvesveidu un ikdienas izvēlēm. Visu pasākumu mērķis ir piedāvāt risinājumus, kā iespējams iesaistīties globālās problēmas risināšanā ar vietēja mēroga Rīcībām.

RD 2015 Saulkalne 

_________________________________________________________________________________________________________________

Rudens lielā talka

          CAM00617             

_____________________________________________________________

Ekoskolas darba plans 15.-16.m.g.

Salaspils novada PII „Daugaviņa” 2015.gada 25. septembrī Rīgā – Latvijas nacionālajā bibliotēkā.Ekoskolu apbalvošanas ceremonijā, tika pasniegts Zaļais Diploms PII “Daugaviņa” – par sasniegumiem vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā pirmsskolā un piešķirts Latvijas Ekoskolas nosaukums.
Apbalvosana 2015Zalais karogsCAM00490
CAM00510
 
Pasākuma noslēgumā Ekoskolu programmas dalībnieki devās gājienā ar mērķi atgādināt sabiedrībai un atbildīgajām valsts iestādēm par Latvijas līdzatbildību klimata pārmaiņu mazināšanā saistībā ar ANO klimata pārmaiņu konferenci.

Column

Column

Column

Ekoskola gajiens Ekoskolas gajiens Gajiens Klimata parmainas

 25.09.2015. Ministrs K.Gerhards sagaida Eko skolu pārstāvjus, kas piedalījās gājienā par Latvijas līdzdalību klimata pārmaiņu mazināšanā

DSCF5263 IMG_7611

_____________________________________________________________________

Kopš 2012. un 2013.gadā PII „Daugaviņa” ir iesaistījusies Ekoskolu programmā. Šajā laikā, saistībā ar mācību saturu tika aktualizēta tēmas „Vide un apkārtne”, „Ūdens”, “Atkritumi” izveidota Eko padome, tika veikts vides novērtējums, izstrādāts vides kodekss un darbības plāns. Iesaistīti bērni un vecāki dažādās Eko aktivitātēs.

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Latvijā tas darbojas jau 12 gadus. Kopumā Latvijā Ekoskolu programmā šobrīd darbojas vairāk nekā 124 izglītības iestādes no pirmsskolas līdz augstskolai.

Arī šogad turpinām darbu Ekoskolu programmā. Gada tēma „Mežs”, kuras laikā ir plānots rīkot dažādas akcijas sadarbojoties ar plašāku sabiedrību.

EZIS