Eko skola

EKOSKOLA 2022./2023.m.g.

“ĀRA VIDES IZGLĪTĪBAS DIENA” 18.05.2023.

Interese par dabu piemīt visiem bērniem, taču tā attīstās un nostiprinās tikai paša bērna aktīvā darbībā. “Āra vides izglītības dienas” mērķis ir atbalstīt Vides izglītības iniciatīvu pirmsskolās veicināt pētniecību un izglītošanos dabā, svaigā gaisā un šādas aktivitātes kļūtu par ieradumu katrā ģimenē. Šādi pasākumi māca bērniem apkārtējās vides daudzveidību un daudzveidīgos iepazīšanas veidus.

Uzdevumi par Latvijas augu, kukaiņu un dzīvnieku daudzveidību, radoši mākslinieciskās darbnīcās dabā un fiziskās aktivitātes sporta skolotāju organizētajās rotaļās.

Botāniskā dārza oranžērijā iestādes iepazinās un apskatīja augu dažādību un eksotiskos augus un dzīvniekus.

Pasākumā pildīja “Daces tantes dobes” uzdevumus un mājas darbu par Latvijas augu, kukaiņu un dzīvnieku dažādību.

Pasākumā iekļauti pētniecības vingrinājumi, ar kuru palīdzību tiek attīstītas praktiskās iemaņas un darba paņēmieni (tehnikas); kas pamatoti uz reālu problēmu risināšanu; pieredzes iegūšana, kuru iespējams izmantot dabas pētīšanā.

PII “Atvasīte”, PII “Saime” un PII “Daugaviņa”, sadarbībā ar NBD Izglītības un informācijas nodaļu

03.03.2023.

PUTNU DIENAS
PUTNU DIENAS
PUTNU DIENAS
ĀRA VIDES NODARBĪBAS

ĀRA VIDES NODARBĪBAS

ĀRA VIDES NODARBĪBAS

ĀRA VIDES NODARBĪBAS

ĀRA VIDES NODARBĪBAS
Āra vides nodarbības

Meža tīrības izpēte
Meža tīrības izpēte
Zaļās palodzes

Ziemassvētku izstāde no otrreiz izmantotiem materiāliem

BIOLOĢISKĀ DAUDZVEIDĪBA
RĪCĪBAS DIENAS 2022./2023.
MAZĀ EKOPADOME un RĪCĪBAS PLĀNS
Vides kodeksa izveidošanai nepieciešams izpētīt vides negatīvās ietekmes. Mazā Ekopadome mācās būt atbildīga

Ekoskola 2021./2022. tēma: PĀRTIKA

Salaspils pirmsskolu Ekoskolu salidojums

Notika 2022.gada 18.maijā Salaspils Botāniskajā dārzā kopā ar Salaspils PII “Atvasīti”, PII “Saime”, PII “Jāņtārpiņš”, PII “Saulīte”, PII “Ritenītis”

Pasākuma sākumā visus uzrunāja dabas eksperts Andrejs Svilāns un novēlēja mums labu veiksmi dabas un bioloģiskās daudzveidības izpētē. Pasākuma mērķis ir iepazīstināt citas Salaspils pirmsskolas ar Ekoskolu darbu, apkārtējās vides pieejamību un daudzveidību, tās izpētes veidiem. Pasākuma organizatori mudināja dalībniekus uz veselīgu dzīvesveidu piedaloties sportiskās aktivitātēs. Botāniskā dārza oranžērijā iestādes iepazinās un apskatīja augu dažādību un eksotiskos augus un dzīvniekus. Pasākumā īstenojām akciju “Saulespuķe brīvībai”, kad katra iestāde iedēstīja savus ziedus, kas simbolizēs miera atbalstu ukraiņu tautai. Rezultātā pedagogi gūtu jaunas zināšanas un idejas turpmākam darbam. Ar dažādiem praktiskiem piemēriem un pieredzes apmaiņas aktivitātēm pedagogi iepazīs iespējas iesaistīt bērnus, audzinātājus un ģimenes Ekoskolu tēmu daudzpusīgā izpētē un ar šo darbu panākt arī uzskatāmas praktiskas izmaiņas.

ĶIRBJU KONKURSS “LATVIJAS LIELĀKĀ OGA”

PIEDALAMIES AKCIJĀ “SAULESPUĶE BRĪVĪBAI”

AUDZĒSIM PAŠI

#Ekoskola Salaspils PII “Daugaviņa” iesaistās starptautiskajā akcijā #Uzvelcdžemperi “Silto džemperu dienas 2022”.

Bērnudārza lielākie bērni, diskutēja un skatījās filmu par izmaiņām dabā un globālo sasilšanu. Diskusijās  tiek pārrunāts kā mazināt zemes “pārsildīšanu”.

Neskatoties uz karantīnām un slēgtajām grupiņām bērni paspēja izgatavot “Siltos džemperus” un kārtīgi izsportoties.

Pat paši mazākie iesaistījās “Silto džemperu” izgatavošanā. Bērni gatavo savus sapņu krāsainos džemperu, eksperimentē ar termometriem , mācās noteikt temperatūras rādījumus un pierakstīt tos dabas centriņā.

Projektu nedēļa “MANAS ĒDIENU RECEPTES”

Februārī, COVID laikā “Zīļuki” darbojas attālināti un organizē bērnu un vecāku aktivitātes Ekoskolā

Gatavojam paši

“Mazās ekopadomes” vides novērtējums tēmai “Pārtika”

Vides kodekss Tēmai “Pārtika”

RĪCĪBAS DIENAS 2021

IEGŪTS ZAĻAIS KAROGS PAR 2020./2021. GADU.
TĒMA: TRANSPORTS

EKOSKOLA 2021./2022. MĀCĪBU GADS. PĀRTIKA

Ekoskola 2020./2021. tēma: TRANSPORTS

Velokampaņa “Nebrauc ar auto, brauc ar velo!”

20.maijs Pasaules Āra izglītības dienas

Pasākumi “Transporta” tēmas izzināšanai

MOBILITĀTES NEDĒĻA

Izstāde MANS AUTO

“NEBRAUC AR AUTO, BRAUC AR VELO!”

“Transports”

VIDES KODEKSS:

MĒS MĪLAM STAIGĀT AR KĀJĀM.

MĒS MĪLAM BRAUKT AR RITENI.

MAN PATĪK BRAUKT PA LATVIJU.

MAN PATĪK TĪRS GAISS.

MAN PATĪK TĪRS ŪDENS.

ES VARU PALĪDZĒT DABAI!

Ekoskola 2019./2020. “Bioloģiskā daudzveidība”

Bioloģiskās daudzveidības diena – 2020. gada 22.maijs arī PII “DAUGAVIŅA”

Šogad tēma ir “Mūsu risinājums ir dabā”.

Grupas “Bitītes” un “Kāpēcīšu” bērni šodien iestādes dārzā iestādīja pašaudzētas vērbenes. Lai aug un zied skaistiem ziediņiem! Bērnudārza Dabas takā meklējām kukaiņus. Cītīgi pierakstījām kādi kukaiņi ir atrodami bērnudārza teritorijā. Bērni ar prieku piedalījās iestādes dārza sakopšanas darbos!

Erudīcijas konkurss bērniem “Veselīgs dzīvesveids” PII “Daugaviņa”

2018.gada 27.aprīlī, Salaspils Ekoskolā “Daugaviņa” viesojās aktīvi, radoši un “zaļi” domājoši bērni un pedagogi no Salaspils PII “Atvasītes”, PII “Jāņtārpiņš”, PII “Saulītes”, PII “Saimes” un PII “Ritenītis”. Kas tad “Daugaviņā” notika? Pie bērniem bija atlaidušies divi pavasara draugi – Bitīte un Bizbizmārīte. Viņas aicināja mazos un lielos gudriniekus pie darba. Katra komanda prezentēja savu pirmsskolas iestādi. Bērniem bija iespēja pārbaudīt savas prasmes veselīga uztura noslēpumos ar spēļu, mīklu un uzdevumu palīdzību. Garlaikoties nebija laika, jo nemitīgi bija jādomā, jālīmē, jālasa un jāskaita. Konkursu interesantāku padarīja uzdevumu dažādība. Mūsu metodiķe L.Krole bija sarūpējusi bezgala daudz gan jautras, gan nopietnas aktivitātes. Bet dalībnieki žiperīgi un atjautīgi tika galā ar visiem uzdevumiem. Ko tik mēs tur visi kopā nepiedzīvojām? Folkloras pieturā bija jāatmin “Burtu mīkla” par maizi, nākamajā aktivitātē bērni veikli salika “Izjaukto tautasdziesmu”.

Īsts azarts un sacensības gars bija vērojams sporta stafetē “Atkritumu šķirošana” pārbaudot bērnu prasmi šķirotdažādus materiālus. “Mušu sišanas” stafetē, bērniem skrienot, vajadzēja pieskarties uz grīdas “sēdošajām mušām” – piestiprinātām zīmītēm. Bērnu veiklību pārbaudīja “Pupiņu šķirošanā”.

Sulu degustēšanas aktivitātē “Garšu karuselis” bērni minēja sulu nosaukumus.  Kārtojot “Veselīga uztura piramīdu”, bērni iepazina veselīga uztura pamatprincipus. Šķiet, ka katrs varēja pamanīt, cik svarīgi mums ikdienā ir domāt par to, ko ēdam, cik daudz kustamies un uzturamies svaigā gaisā, uzturam tīru savu apkārtni, veltām laiku aktīvai atpūtai un cik saudzīgi attiecamies pret mūsu zemi, kurā dzīvojam. Kas tad mūsu Latviju uzturēs tīru un sapostu, ja ne mēs paši? Un vēl kas! Visi tiešām bija ļoti centušies!

Paldies visiem veselīga dzīvesveida atbalstītājiem par aktīvu un pozitīvu attieksmi! Bija liels prieks ar Jums būt kopā. Uz tikšanos citā reizē!

PII “Daugaviņa” Bitīte – Baiba Tomsone

DSC03022

 

 

DSC03053

 

 

 DSC03215

 

 

 

DSC03107

Pie Saulkalnes bērnudārza “DAUGAVIŅA” lepni plīvo Ekoskolu Zaļais karogs

olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-82

2017.gada 12.septembrī, Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpās notika ikgadējā Vides izglītības fonda Ekoskolu apbalvojumu piešķiršana. 132 Latvijas skolas saņēma prestižo starptautisko Zaļo karogu. Mūsu bērnudārzs “Daugaviņa” saņēma savu pirmo Zaļo karogu.

PII “Daugaviņa” šajā programmā darbojas jau 5 gadus. Ieejot iestādē, kuras mastā plīvo starptautiski atzītais Zaļais karogs, ziniet, ka apmeklējat iestādi, kurā ekoloģijas un vides problemātika nav sveša. Ekoskolu programmas atpazīstamākais elements ir starptautiskā Zaļā karoga balva, ko saņem tikai tās izglītības iestādes, kas ilgstošā laika posmā spēj demonstrēt izcilas aktivitātes vides jomā un par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā iestādē un tās apkārtnē, kuras ir parādījušas vislabāko sniegumu, ieviešot Ekoskolu programmas prasības.

Vides izglītības fonda Ekoskolu programmas koordinatori Daniels Trukšāns un Edmunds Cepurītis mācību gada izskaņā viesojās PII “Daugaviņa”. Vizītes mērķis bija klātienē iepazīties ar PII “Daugaviņa” Ekoskolas programmas pasākumiem, rīcībām un aktivitātēm, vērtēja skolas vides pārskatu un vides rīcības plāna veidošanu. Ekoskolai jāatbilst arī labas pārraudzības un rīcības izvērtēšanas principiem, nepieciešama ekoloģijas sasaiste ar mācību procesu un saturu, notiek pirmsskolas kolektīva, vecāku un sabiedrības iesaiste. “Zaļais karogs ir atzīta un prestiža vides kvalitātes zīme, ar ko lepojas izglītības iestādes visā pasaulē,” – uzsver programmas īstenotāji.

Lai iestāde varētu pretendēt uz ekoskolas nosaukumu, darbā bija jāiesaistās visam bērnudārza kolektīvam – gan skolotājām, tehniskajiem darbiniekiem, vecākiem un bērniem. “Zaļā karoga iegūšanā ir jāiesaistās visiem – tas ir liela darba rezultāts.”Iestādē notiek vides sakopšanas talkas, projektu nedēļās, ģimenes piedalījušās makulatūras un bateriju vākšanas akcijās. Gadā, kad mūsu bērnudārzs bija izvēlējies pētīt meža tēmu, pedagogi izgatavoja īpašas plāksnītes ar koku nosaukumiem, ko izvietoja bērnudārz teritorijā, pētīja un analizēja apkārtējās vides daudzveidību un aizsardzību, plakātus ar izzināmo tēmu aprakstiem un darba rezultātiem izvietojām Saulkalnes filiālbibliotēkā. Ekoskolā bērni mācās šķirot atkritumus, taupīt siltumu un elektroenerģiju, ūdens resursus, piedalās apkārtnes un Daugavas izpētē un sakopšanā.

Ikviena izglītības iestāde, kas gatava savā darbā pievērsties vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem, var iesaistīties Ekoskolu programmā. Prieks, ka Ekoskolu programmā ir iesaistījušies arī mūsu draugi no Salaspils PII “Atvasīte”. Vides izglītības fonds šīm skolām nodrošina metodisko materiālu vides izglītības īstenošanai skolā, kā arī sniedz atbalstu un iespēju piedalīties dažādās apmācībās, pieredzes apmaiņas forumos un nacionāla un starptautiska līmeņa projektos. Turklāt dalība Ekoskolu programmā ir vērtīgs ieguvums ne tikai iestādes kolektīvam, bet arī pašvaldībai, kurā pirmsskola atrodas, jo sabiedrības līdzdalības veicināšana ir viens no nozīmīgākajiem Ekoskolu programmas aspektiem, un izglītības iestādes ciešā sadarbībā ar vietējo pašvaldību mērķtiecīgi īsteno aktivitātes, kas veicina efektīvu apkārtējās vides pārvaldību.

„Šī diena mums ir nozīmīga, jo mastā tika celts Zaļais karogs, kas simbolizē mūsu tiekšanos uz zaļu dzīvesveidu. Zaļais karogs tiek piešķirts par vislabākajiem sasniegumiem, ieviešot Ekoskolas programmas prasības, un ir prestiža vides kvalitātes zīme, kas tagad plīvos arī pie Salaspils novada PII “Daugaviņa”. Šis statuss ir ilgstoša darba rezultāts un īpašs paldies par to jāsaka pedagogiem, bērnu vecākiem, kas pamudinājuši savus bērnus rīkoties ekoloģiski.”– stāsta PII “Daugaviņa” vadītāja Inga Ģēģere.

Paldies vecākiem, kolēģiem par atsaucību, līdzdarbošanos un ieinteresētību mūsu kopīgajā darbā. Ceram uz Jūsu atbalstu arī turpmāk. Tikai visi kopā varam paveikt patiesi lielas un svarīgas lietas. Paldies!

PII “Daugaviņa” vad.vietn.pedagoģiskajā darbā Lolita Krole

Noslēdzies AS “Latvijas valsts meži” ekoprogramma “Cūkmena detektīvi”, mūsu “Bitītes”un “Kāpēcīši” paveica programmas uzdevumus, veidoja izpratni par dabas saudzēšanu, mežu un tā vērtībām.

DSC01063DSC01071 DSC01067

 

 DSC00994 DSC00996

Ekoskolas projekts “Mežs”

Saulkalnes PII “Daugaviņa”

Pētījums par Klimata izmaiņām un Saulkalnes mežu, koki iestādes teritorijā un mežā.

Pētījuma mērķis: veicināt bērnu ekoloģisko audzināšanu, radīt interesi vērot, pētīt, analizēt mežu un tā ietekmi uz cilvēkiem.

20151027_104945  20151023_090824 20151027_103956 20151021_155051 20151027_070835   20151027_104118  IMG_20151102_093213 PA270045 

IMG_20151102_093906 PB020077

Projekta “Mežs” noslēgums Saulkalnes bibliotēkā

CAM00982   CAM01034 

EZIS