Bitītes

images

Rotaļnodarbību grafiks 5-7 gadīgo 5. grupā “Bitītes”

2021./2022. māc.gadā

Integrētās rotaļnodarbības, ietver visas mācību jomas,

brīvi tās savstarpēji integrējot, atbilstoši izvirzītajiem sasniedzamajiem rezultātiem

mācību satura un dažādu caurviju prasmju apguvei, kā arī vērtību un tikumiskajai audzināšanai.

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA
800-810 Rīta vingrošanaIntegrētās nodarbības interešu centros, izzinošās aktivitātes, individuālais darbs /paredzētas iekštelpās un āra vidē/

1045-1115 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā /Mūzika/

1530-1600 Veselības un fiziskās aktivitātes (ar mūziku)

800-810 Rīta vingrošanaIntegrētās nodarbības interešu centros, izzinošās aktivitātes, individuālais darbs /paredzētas iekštelpās un āra vidē/

930-1000 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā /Mūzika/ /metod

1045-1115 Veselības un fiziskās aktivitātes

800-810 Rīta vingrošanaIntegrētās nodarbības interešu centros, izzinošās aktivitātes, individuālais darbs /paredzētas iekštelpās un āra vidē/

1045-1115 Veselības un fiziskās aktivitātes

Ansamblis 1620-1700

800-810 Rīta vingrošanaIntegrētās nodarbības interešu centros, izzinošās aktivitātes, individuālais darbs /paredzētas iekštelpās un āra vidē/

1045-1115 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā /Mūzika/

1520-1550 Veselības un fiziskās aktivitātes /ar mūziku

800-810 Rīta vingrošanaIntegrētās nodarbības interešu centros, izzinošās aktivitātes, individuālais darbs /paredzētas iekštelpās un āra vidē/

1045-1115 Veselības un fiziskās aktivitātes