Cālēni

clip_image002

  calisi 01 131

2021./2022. māc.gadā

Integrētās rotaļnodarbības, ietver visas mācību jomas,

brīvi tās savstarpēji integrējot, atbilstoši izvirzītajiem sasniedzamajiem rezultātiem

mācību satura un dažādu caurviju prasmju apguvei, kā arī vērtību un tikumiskajai audzināšanai.

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA
800-810 Rīta vingrošana915-930 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā /Mūzika/

Integrētās nodarbības interešu centros, izzinošās aktivitātes, individuālais darbs /paredzētas iekštelpās un āra vidē/

1700-1715 Veselības un fiziskās aktivitātes (ar mūziku)

800-810 Rīta vingrošana915-930 Veselības un fiziskās aktivitātes

Integrētās nodarbības interešu centros, izzinošās aktivitātes, individuālais darbs /paredzētas iekštelpās un āra vidē/

800-810 Rīta vingrošana915-930 Veselības un fiziskās aktivitātes/ar mūziku

Integrētās nodarbības interešu centros, izzinošās aktivitātes, individuālais darbs /paredzētas iekštelpās un āra vidē/

800-810 Rīta vingrošana915-930 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā /Mūzika/

Integrētās nodarbības interešu centros, izzinošās aktivitātes, individuālais darbs /paredzētas iekštelpās un āra vidē/

1700-1715

Veselības un fiziskās aktivitātes (ar mūziku)

800-810 Rīta vingrošana915-930 Veselības un fiziskās aktivitātes

Integrētās nodarbības interešu centros, izzinošās aktivitātes, individuālais darbs /paredzētas iekštelpās un āra vidē/