Kāpēcīši

clip_image002 14093216732315 002

2021./2022. māc.gadā

Integrētās rotaļnodarbības, ietver visas mācību jomas,

brīvi tās savstarpēji integrējot, atbilstoši izvirzītajiem sasniedzamajiem rezultātiem

mācību satura un dažādu caurviju prasmju apguvei, kā arī vērtību un tikumiskajai audzināšanai.

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA
800-810 Rīta vingrošana945-1015 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā /Mūzika/

Integrētās nodarbības interešu centros, izzinošās aktivitātes, individuālais darbs /paredzētas iekštelpās un āra vidē/

1630-1650 Veselības un fiziskās aktivitātes (ar mūziku)

800-810 Rīta vingrošanaIntegrētās nodarbības interešu centros, izzinošās aktivitātes, individuālais darbs/paredzētas iekštelpās un āra vidē/

945-1015 Veselības un fiziskās aktivitātes

1015-1035 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā /Mūzika/ /metod.

800-810 Rīta vingrošanaIntegrētās nodarbības interešu centros, izzinošās aktivitātes, individuālais darbs /paredzētas iekštelpās un āra vidē/

945-1015 Veselības un fiziskās aktivitātes/ar mūziku

800-810 Rīta vingrošanaIntegrētās nodarbības interešu centros, izzinošās aktivitātes, individuālais darbs /paredzētas iekštelpās un āra vidē/

945-1015 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā /Mūzika/

1615-1635 Veselības un fiziskās aktivitātes /ar mūziku

800-810 Rīta vingrošanaIntegrētās nodarbības interešu centros, izzinošās aktivitātes, individuālais darbs /paredzētas iekštelpās un āra vidē/

945-1015 Veselības un fiziskās aktivitātes