Rūķīši

clip_image001  01-112-300x225 01-110-300x225

Rotaļnodarbību grafiks 2-3 gadīgo 1. grupā “Rūķīši”

2021./2022. māc.gadā

Integrētās rotaļnodarbības, ietver visas mācību jomas,

brīvi tās savstarpēji integrējot, atbilstoši izvirzītajiem sasniedzamajiem rezultātiem

mācību satura un dažādu caurviju prasmju apguvei, kā arī vērtību un tikumiskajai audzināšanai.

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA
800-810 Rīta vingrošana900-915 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā /Mūzika/

Integrētās nodarbības interešu centros, izzinošās aktivitātes, individuālais darbs /paredzētas iekštelpās un āra vidē/

1650-1710 Veselības un fiziskās aktivitātes (ar mūziku)

800-810 Rīta vingrošana900-915 Veselības un fiziskās aktivitātes

Integrētās nodarbības interešu centros, izzinošās aktivitātes, individuālais darbs /paredzētas iekštelpās un āra vidē

800-810 Rīta vingrošana900-915 Veselības un fiziskās aktivitātes/ar mūziku

Integrētās nodarbības interešu centros, izzinošās aktivitātes, individuālais darbs /paredzētas iekštelpās un āra vidē/

800-810 Rīta vingrošana900-915 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā /Mūzika/

Integrētās nodarbības interešu centros, izzinošās aktivitātes, individuālais darbs /paredzētas iekštelpās un āra vidē/

1655-1705 Veselības un fiziskās aktivitātes/ar mūz.

800-810 Rīta vingrošana900-915 Veselības un fiziskās aktivitātes

Integrētās nodarbības interešu centros, izzinošās aktivitātes, individuālais darbs /paredzētas iekštelpās un āra vidē/