Sprīdīši

clip_image002    spridisi 2 spridisi

Rotaļnodarbību grafiks 2-3 gadīgo 4. grupā “Sprīdīši”

2021./2022. māc.gadā

Integrētās rotaļnodarbības, ietver visas mācību jomas,

brīvi tās savstarpēji integrējot, atbilstoši izvirzītajiem sasniedzamajiem rezultātiem

mācību satura un dažādu caurviju prasmju apguvei, kā arī vērtību un tikumiskajai audzināšanai.

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA
800-810 Rīta vingrošanaIntegrētās nodarbības interešu centros, izzinošās aktivitātes, individuālais darbs /paredzētas iekštelpās un āra vidē/

930-945 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā /Mūzika/

1650-1710 Veselības un fiziskās aktivitātes (ar mūziku)

800-810 Rīta vingrošanaIntegrētās nodarbības interešu centros, izzinošās aktivitātes, individuālais darbs /paredzētas iekštelpās un āra vidē/

930-945 Veselības un fiziskās aktivitātes

 

800-810 Rīta vingrošanaIntegrētās nodarbības interešu centros, izzinošās aktivitātes, individuālais darbs /paredzētas iekštelpās un āra vidē/

930-945 Veselības un fiziskās aktivitātes /ar mūziku

800-810 Rīta vingrošanaIntegrētās nodarbības interešu centros, izzinošās aktivitātes, individuālais darbs /paredzētas iekštelpās un āra vidē/

930-945 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā /Mūzika/

800-810 Rīta vingrošanaIntegrētās nodarbības interešu centros, izzinošās aktivitātes, individuālais darbs /paredzētas iekštelpās un āra vidē/

930-945 Veselības un fiziskās aktivitātes