Zīļuki

2014-10-06_5                    01 105

Rotaļnodarbību grafiks 4-5 gadīgo grupā “Zīļuki”

2021./2022. māc.gadā

Integrētās rotaļnodarbības, ietver visas mācību jomas,

brīvi tās savstarpēji integrējot, atbilstoši izvirzītajiem sasniedzamajiem rezultātiem

mācību satura un dažādu caurviju prasmju apguvei, kā arī vērtību un tikumiskajai audzināšanai.

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA
800-810 Rīta vingrošanaIntegrētās nodarbības interešu centros, izzinošās aktivitātes, individuālais darbs /paredzētas iekštelpās un āra vidē/

1015-1045 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā /Mūzika/

1600-1630 Veselības un fiziskās aktivitātes (ar mūziku)

800-810 Rīta vingrošana900-930 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā /Mūzika/ /metod

Integrētās nodarbības interešu centros, izzinošās aktivitātes, individuālais darbs /paredzētas iekštelpās un āra vidē/

1015-1045 Veselības un fiziskās aktivitātes

 

800-810 Rīta vingrošanaIntegrētās nodarbības interešu centros, izzinošās aktivitātes, individuālais darbs /paredzētas iekštelpās un āra vidē/

1015-1045 Veselības un fiziskās aktivitātes

Ansamblis 1600-1630

800-810 Rīta vingrošanaIntegrētās nodarbības interešu centros, izzinošās aktivitātes, individuālais darbs /paredzētas iekštelpās un āra vidē/

1015-1045 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā /Mūzika/

1550-1615 Veselības un fiziskās aktivitātes /ar mūziku

800-810 Rīta vingrošanaIntegrētās nodarbības interešu centros, izzinošās aktivitātes, individuālais darbs /paredzētas iekštelpās un āra vidē/

1015-1045 Veselības un fiziskās aktivitātes