Kontakti

Adrese:

Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Daugaviņa”
Zvejnieku iela 10, Saulkalne, Salaspils novads, LV-2117
Tālrunis: 67948030
mob. tālr.: 26437044

e-pasts: pii.daugavina@salaspils.lv

Rekvizīti:

Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Daugaviņa”
Zvejnieku iela 10, Saulkalne, Salaspils novads, LV-2117
Izglītības iestādes reģ. nr.: 430190677
Banka SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konts: LV94UNLA0050000889619, Reģ.nr.: 90001262742

Iestādes darba laiks no 7:00 – 19:00

Iestādes vadītāja Inga Ģēģere pieņem apmeklētājus:

Pirmdienās 08:30 – 17.00
Piektdienās 09:00 – 18:00
vai citos laikos, iepriekš vienojoties pa tālruni: 26437044

Atrašanās vieta kartē