Par Mums

Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Daugaviņa” atrodas Saulkalnē, Salaspils novadā, nelielā mikrorajonā, kur dzīvo ap 2000 iedzīvotāju. Saulkalnes teritorijā ir 3 rūpnīcas, vairāki veikali, medpunkts, dzelzceļa stacija.

Pirmsskolas iestāde atrodas Daugavas krastā. Tās tuvākā apkārtnē atrodas vietas ar kultūrvēsturisku nozīmi: Nāves sala, Ako piemineklis, Lazdu kalns ar svētavotu.

Pirmsskolas iestādi apmeklē bērni galvenokārt no vietējā ciemata ģimenēm, kā arī iestādi apmeklē bērni no Salaspils.

Bērni ikdienā izmanto grupai paredzētās telpas, garderobi, muzikālo zāli, sporta zāli. Apmeklē pulciņus: keramika, karatē, deju un ritmikas apgūšanai.

Iestādes teritorijā atrodas grupu laukumi ar nojumēm un smilšu kastēm, rotaļu un sporta nodarbību laukumiem. Teritorijā ir izveidota “Dabas taka”, kur bērni var vērot augu un ziedu attīstību dabiskā vidē. Daudzus gadus PII “Daugaviņai” ir Ekoskolas statuss.

Ārējās teritorijas, iestādes telpu iekārtojums un uzturēšanas kārtība tiek veikta saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem par higiēnas prasībām pirmsskolas izglītības iestādē.

Šobrīd iestādē darbojas 6 pirmsskolas grupas

PII “Daugaviņa” darbība

Šobrīd iestādi apmeklē 124 audzēkņi no 1,5 gadu vecuma līdz 7 gadiem. Mācību iestādē strādā 18 pedagogi (pirmskolas skolotāji, mūzikas skolotāja, sporta skolotāji, logopēdi, speciālais pedagogs un psihologs).


Pirmskolas izglītības iestāde ir īpaša ar to, ka iestādē ir atvērtas dienas grupas:

  1. grupa – bērniem no 2- 3 gadu vecuma
  2. grupa – bērniem no 4-5 gadu vecuma
  3. grupa – bērniem no 3-4 gadu vecumam
  4. grupa – bērniem no 2-3 gadu vecumam
  5. grupa – bērniem 5- 7 gadu vecumam
  6. grupa- bērniem no 1,5- 2 gadu vecuma

Pirmskolas skolotāji veicina un nostiprina bērna emocionālo, fizisko un garīgo attīstību.

Papildus bērni nodarbojas vokālā ansambļa pulciņā. Bērna valodu pilnveido logopēdi. Sociālais pedagogs un psihologs sniedz konsultācijas vecākiem par bērnu adaptāciju un attīstību. Bērni saņem pilnvērtīgu ēdināšanu un medicīnisko aprūpi.

Iestāde nodrošina katra bērna vispusīgu attīstību, sagatavojot tos pamatizglītības iegūšanai skolā.

Pirmsskolas iestādei, saskaņā ar Izglītības Ministrijas apstiprinājumu, ir sekojošas licences :

  • vispārējā pirmskolas izglītības un audzināšanas programma latviešu valodā /programmas kods 0101 11 11/ ,
  • speciālās izglītības programma izglītojamiem ar valodas traucējumiem /progr. kods 01015511/,
  • specialās izglītības programma izglītojamiem ar jauktajiem traucējumiem /progr. kods 01015611/.