Pasākumi

 

Salaspils novada PII „Daugaviņa” 2016./ 2017. mācību gada pasākumu plāns

Pasākums Laiks Vieta Atbildīgais
Rudens ziedu kompozīciju izstāde „Rudens spēles …” No 1.septembra grupās Noformē gr. skolotājas
Svētku koncerts „Skolas svētki” 1.sept. 9.00 iestādē Vada: B.Tomsone, A.Ozoliņa
Sadarbība ar „Līgatnes papīrfabriku” – makulatūras vākšanas konkurss No 1.sept. iestādē Gr.skolotājas
Vecāku kopsapulce 2.septembris 17.30 zālē Administrācija
Bērnu zīmējumu izstāde „Ar pīlādžu smaržu …” No 5.septembra iestādē Noformē gr. skolotājas
Ekskursija uz Salaspils botānisko dārzu 9.sept. 10.00 teritorijā Vada: A.Ozoliņa
Didzis Rijnieks. Koncerts bērniem „Uzmanību – elektrība” 6.sept. 9.00 zālē Vada: Didzis Rijnieks
Ekskursija uz Saulkalnes bibliotēku 15.sept. 11.30 Saulk. bibl. A.Ozoliņa G.Neiburga
Zinātnes nedēļa „Gaismas krāsu zinātne” No 21.-27.sept.

27.sept. 11.30-12.00

Iestādē

zālē

Vada: šova veidotāji
Eiropas Mobilitātes nedēļa. Tikšanās ar Salaspils ceļu policiju 21.septembris 10.00 zālē Vada: Salaspils ceļu policiju
Ģimeņu Sporta diena „Tēva diena” 22.septembris 16.00 iestādē Vada: Z.Saudorga
Vislatvijas Olimpiskā diena Salaspils stadionā 23.septembris 9.00 Salaspils stadions sagatavošanas grupa
“Svētki grāmatiņai”, Radošā darbnīca “Biki-Buki” I.Zanderi 28.sept. 10.00 zālē Bibliotekāre, I.Zandere
Dārzeņu izstāde “Rudens raibumiņi” No 3.oktobra zālē Gr.skolotājas
Latviešu tautas tradīcijas „Miķeļdiena Saulkalnē” 6.oktobris 10.00 zālē Vada: E.Putniņa
Rudens dārzeņu kompozīciju izstāde Salaspils Botāniskajā dārzā 8.oktobris Salaspils botāniskais dārzs Salaspils botāniskais dārzs
Eko-skola Rudens Lielā talka 14.okt. 10.30 iestādē Gr.skolotājas
Sporta diena “Zelta Rudens” 19.okt. 10.30 teritorijā Z.Saudorga
Ekoskolu Globālās Rīcības dienas 7.-11.nov. iestādē Gr.skolotājas
Ģimeņu radošo darbu izstāde „Latvijas dzimšanas dienā” 7.-21. nov. zālē Gr.skolotājas
Latviešu tautas tradīcijas – „Mārtiņdienas gadatirgus” 10. nov. 10.00 zālē A.Kursiša, I.Taure, G.Neiburga
Koncerts “Latvijas dzimšanas dienā” 16. nov. 10.00 zālē Ā.Vītoliņa
Labdarības akcija “Kas neder man, derēs tev” No 21. novembra zālē A.Ozoliņa
Dabaszinības. “Nes bitīte saldumiņu …” 25. nov. 9.30 zālē Bitenieks S.Akmans
Zīmējumu izstāde “Tā kā mīļu ciemiņu, bērni gaida Ziemiņu” No 1. dec. Iestādes koridorā Gr.skolotājas
Ģimeņu radošo darbu izstāde „Ziemassvētku Rūķu eglīte” No 2.dec. Iestādes koridoros Gr.skolotājas
Sporta diena “Viens par visiem, visi par vienu” 7. dec. 9.30 Salaspils sporta sk. Vada: Z.Saudorga
„Ziemassvētku eglītes iedegšanas svētki” 15. dec. 17.00 Iestādes teritorijā E.Putniņa
Čaklo Rūķu darbnīcas 14. dec. Grupās Gr.skolotājas
Ziemassvētku eglītes 19.- 22.dec. Grupā, zālē Gr.skolotājas
Makulatūras vākšanas akcija No 4.janv. iestādē Ekopad., gr. Sk.
Sporta diena “Rūķu olimpiāde” 10.janv.10.30 teritorijā Z. Saudorga
Sporta diena “Metenītis lielījās …” 16.febr.10.30 teritorijā Z. Saudorga
Latviešu tautas tradīcijas „Meteņdiena” 26.febr. 10.00 zālē Ā.Vītoliņa, Ieva Taure
Sporta diena „Zemes stunda” 10.marts PII „Daugaviņa” Z. Saudorga
Salaspils pirmsskolu koncerts „Draugu karuselis” marts 17.00 k./n. Enerģētiķis PII „Daugaviņa” kolektīvs
Pieredzes apmaiņas pasākums Salaspils pirmsskolu pedagogiem PII “Daugaviņa” – “Sagatavošana skolai caur latviskās dzīvesziņas vērtībām” 6.aprīlis 9.00 iestādē PII „Daugaviņa”
Foto 5. aprīlis 9.00 zālē Foto
Latviešu tautas tradīcijas “Lieldienās” 18.aprīlis 10.00 Zālē, teritorijā S.Plūme
Sadarbība ar skolu. Ekskursija uz Salaspils 1.vsk. aprīlis 9.50 Salaspils 1.vsk 1.kl.skolotāji, Gr.audzinātāji
Koncerts  „Saulkalnes dziedošās ģimenes 2017” 20.aprīlis 16.00 zālē B.Tomsone, G.Neiburga
Lielā talka un Eko-skola 22.aprīlis 10.30 b/d teritorijā Gr.skolotājas
Koncerts Mātes dienā „Mīļajai māmiņai” 8.-12.maijs zālē E.Putniņa Gr.skolotājas
„Saulkalnes sporta un atpūtas svētki 2017” 17.maijs 16.00 b/d teritorijā Z. Saudorga, Gr.skolotājas
Izlaidums 30.maijs 16.00 Zālē, grupā Gr.skolot.geburtstag-0105