Aktuāli

Rīcības Dienas 2019

RD PII Daugavina 2019.

Katastrofālas klimata pārmaiņas, par kādām brīdina zinātnieki,

ir iespējams novērst. Tas ir atkarīgas no mūsu izvēlēm un radītā

CO2 piesārņojuma. Tāpēc …

 SALASPILS NOVADA PII “DAUGAVIŅA”

 4.novembris  Izvērtēsim meža piesārņojumu. Noskaidrosim cik tīra ir mūsu apkārtne;

5.novembris. Ko mēs zinām par Klimata pārmaiņām? Saulkalnes filiālbibliotēkā noskaties videofilmu “Klimata pārmaiņas”; https://www.youtube.com/watch?v=BhCX7tgg2s8

6.novembris. Diena bez pārtikas atkritumiem. Samazināsim pārtikas atkritumus. Uz šķīvja liksim tikai to ko apēdīsim

7. novembris. Rudens Lielā talka.

           

 

Latvijas dzimšanas dienas pasākumi

Šā gada Latvijas svētku pasākumi PII “Daugaviņa”:  

Novembris iezīmē ne tikai ziemas sākumu, bet ir Latvijai ļoti nozīmīgu vēsturisku notikumu laiks. Mēs pieminām gan Lāčplēša dienu, gan svinam Latvijas dzimšanas dienu.  Mūsu bērni novembrī pēta un iedziļinās tēmā “Mana Latvija”

Bērnu patriotiskā audzināšana ir viens no svarīgākajiem pamatuzdevumiem iestādē, jo tieši bērnībā veidojas mūsu attieksme un mīlestība pret savu māju, dzimto vietu un valsti. Tāpēc pedagogiem, gaidot valsts svētkus, vienmēr ir rūpīgi jāpārdomā, kā veidot svētkus svinīgus un mīļus, izglītojošus un bērniem saprotamus.

Dažādu aktivitāšu un pasākumu kalendārs piesātināts ar svētku koncertu, akciju “Staro Daugaviņa”, ģimeņu radošo darbu izstādi “Es mīlu Latviju”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piektdienas vakarpusē iestādes teritorijā tika iedegtas svecītes latvju rakstu spēka zīmē SAULES ZĪME. Katrs vecāks, kopā ar savu bērniņu tika aicināts nolikt savu Latvijas 101 gadadienai veltītu, īpaši sarūpētu svecīti.

MĀRTIŅDIENA

Kas skanēja, kas žvadzēja

Manā sētas pagalmā?

Tur atjāja Mārtiņbērni

Ar sudraba zobeniem.

MĀRTIŅDIENAS    GADATIRGUS

Mīļie vecāki un bērni!

Līdz 2019.gada 3.oktobrim lūdzam piedalīties rudens kompozīciju izstādē – kopīgi ar bērniem pagatavojot dārzeņu vai augļu rudens kompozīcijas.

Interesantākos darbiņus sūtīsim uz Salaspils Botāniskā dārza kopējo rudens kompozīciju izstādi “Ražas svētki”, kas norisināsies 2019.gada 5.oktobrī Salaspils Botāniskā dārza gadatirgū “Ražas svētki”

EKSKURSIJA UZ SALASPILS BOTĀNISKO DĀRZU

2019.gada 17.septembrī plkst.9.30-12.00