Aktuāli

EKSKURSIJA UZ SALASPILS BOTĀNISKO DĀRZU

2019.gada 17.septembrī plkst.9.30-12.00

Personas datu apstrāde PII “Daugaviņa”

Informējam pirmskolas izglītības iestādes bērnu vecākus, ka Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Daugaviņa” apstrādā Jūsu bērna un Jūsu personas datus, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un Fizisko personu datu apstrādes likuma prasībām.
Personas datu apstrādes pārzinis ir Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Daugaviņa”, Reģ.Nr.90001262742, adrese: Zvejnieku iela 10, Saulkalne, Salaspils novads, LV-2117, tālruņa Nr. 67948030, e-pasta adrese: piidaugavina@gmail.com.
Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datu.aizsardziba@salaspils.lv.
Plašāka informācija par personas datu apstrādi pieejama Privātuma politikā.

Salaspils novada pašvaldībai ir izstrādāta vienota Privātuma politika, kas attiecas uz visām Salaspils novada pašvaldības iestādēm, tostarp, Salaspils pirmsskolas izglītības iestādēs.

Salaspils novada pašvaldības politika ir pieejama šeit http://www.salaspils.lv/privatums-politika

Rīcība gadījumos, kad bērns neapmeklē iestādi

Gadījumos, kad bērns neapmeklē iestādi slimības dēļ vai kādu citu iemeslu dēļ, vecākiem par to jāziņo līdz plkst. 8:00 tajā pat dienā nosūtot SMS uz tālruni 26579616 vai uz e-pastu – pii.daugavina.info@gmail.com!

Lai varētu nodrošināt produktu daudzumu plānošanu bērnu ēdināšanai, vecākiem par bērna atgriešanos iestādē pēc pārtraukuma, jāpaziņo iepriekšējā dienā līdz plkst. 17:00, nosūtot SMS uz 26579616 vai e-pastu uz – pii.daugavina.info@gmail.com.

Ja bērns nav apmeklējis iestādi infekcijas slimību pazīmju dēļ vai arī ja bērns ir slimojis ar infekcijas slimību, ģimenes ārsts izsniedz izziņu vecākiem iestādes informēšanai par bērna veselības stāvokli un, ja nepieciešams, rekomendācijām turpmākai bērna aprūpei pakalpojuma laikā.

Ja bērns veselības stāvokļa dēļ vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ ilgstoši neapmeklē iestādi, tad vieta iestādē tiek saglabāta uz vecāku iesnieguma pamata (bet negarantējot vietu tajā pašā grupā).

SAULKALNES DZIEDOŠĀS ĢIMENES

15.maijā pēc ilgāka laika atkal pie mums, PII “Daugaviņa”, satikās Bitīte ar Bizbizmārīti. Sākumā abas mazliet pārrunāja, kā kurai gājis- gan tepat, Latvijā, gan lidojumos uz citām zemēm. Kā atzina Bizbizmārīte, nekur pasaulē tā nedzied, kā mūsu Dzimtenē. Bizbizmārītei par pārsteigumu, Bitīte ar maziem un lieliem dziedāt gribētājiem bija sarīkojuši dziedāšanas svētkus- Saulkalnes dziedošās ģimenes. Kā pirmie uzstājās mūsu lielās ģimenes – visa bērnudārza- ansamblis ar dziesmu “Viena maza turku pupa”, pēc tam klausītājus iepriecināja un pārsteidza gan bijušie, gan esošie bērndārznieki.

Šoreiz bērni ar saviem brāļiem, māsām, vecākiem dziedāja pārsvarā latviešu tautas dziesmas, bet varējām dzirdēt kaut ko arī no estrādes mūzikas. Piemēram, bijušais audzēknis Edvarts Slūka ļoti izjusti nodziedāja dziesmu “Laimīgā zeme”, savukārt Daniēla Vancēviča (kurai nu jau 16) dziedāja “Mūsu mīlestību”no “Čikāgas piecīšu” repertuāra. Viņas tētis Raimonds spēlēja ģitāru, kas iepriecināja un pārsteidza jo daudzus.

Pasākuma laikā maziem un lieliem klātesošiem bija iespēja visiem kopā nodziedāt “Kas dārzā?” un “Kaķīts mans”, kur divas mazas meitenītes (Sofija N. Un Rūta) bez iepriekšēja izmēģinājuma droši nāca priekšā pie mikrofoniem un dziedāja kopā ar visu publiku. Tas bija īpašs brīdis! Un vēl kas! Pēc Evelīnas un Ralfa Skobeiko priekšnesuma “Skaista mana brāļa sēta” vairākiem bērniem bija iespēja pamēģināt spēlēt āfrikāņu bundziņas, atkārtojot Bitītes doto ritmu. Bērniem tas tik ļoti labi izdevās! Malači!

Noslēgumā katrs dalībnieks saņēma pateicības rakstu un nelielas dāvaniņas par drosmi piedalīties dziedošo ģimeņu pasākumā. Kopīgi nofotografējāmies un atvadījāmies ar domu tikties nākamgad atkal. Bitīte un bizbizmārīte Jūs gaidīs!