Aktuāli

Saulkalnes dziedošās ģimenes

Mīļie vecāki!

Ja Jūsu bērnu radošās spējas viņus neatlaidīgi mudina uzstāties publikas priekšā un, ja viņiem ir jaušama vēlme sevi parādīt kā daudzsološus izpildītājmāksliniekus, tad laipni lūdzam padomāt un pieteikt savu mīļāko dziesmiņu vai priekšnesumu pasākumam

 „Saulkalnes dziedošās ģimenes 2019”

š.g. 15.maijā plkst. 16.00

Lai veiksmīgi noritētu koncerta sagatavošanās process, aicinām jaunos dziedātājus, dejotājus, mūzikas instrumentu spēlētājus, u.c. jaunos “māksliniekus” līdz 8.maijam pieteikt bērnu pie grupas audzinātājas kā koncerta dalībnieku, norādot, ar kādu priekšnesumu bērns vai ģimene vēlas uzstāties. Muzikālā skolotāja labprāt palīdzēs ar savu padomu vai notīm.

Arī priekšnesumu muzikālos ierakstus vai pavadījumus vēlams atnest un nodot grupas audzinātājai līdz norādītajam datumam, lai varētu sakārtot koncerta programmu (varēsiet nākamajā dienā tos saņemt atpakaļ, lai bērns varētu turpināt muzicēt mājās).

Profesiju dienas PII “Daugaviņa”

Profesijas ir tik daudz un dažādas!  9.aprīlī mūsu bērnudārzā notika viens no pašiem spilgtākajiem Profesijas nedēļas pasākumiem
bija tikšanās ar Alīnas un Fēliksa māmiņu. Aiga Tkačenko ir fizioterapeite.
Viņai līdzi bija fizioterapijas instrumenti. Prezentācijas sākumā Alīnas un Tomasa māmiņa stāstīja, kas un kādi mēs esam no fizioloģiskā
viedokļa: no kā mēs sastāvam un kā tas viss darbojas. Bija daudz interesantu faktu, liela bērnu interese un jautājumu netrūka.  Vislielākais prieks bērniem bija iespēja izmēģināt darba piederumus un izpētīt grāmatas un attēlus par cilvēka ķermeni.

Paldies mammai Aigai par atbalstu un atsaucību!

Salaspils pirmsskolu bērnu ansambļu sadziedāšanās koncerts “Dancoja Saulīte sidraba kalnā …”

‘’Saulīte dancoja sidraba kalnā, zeltītas kurpītes kājiņā…’’

2019.gada 21. martā PII ‘’Daugaviņa’’ notika bērnu ansambļu sadziedāšanās svētki par godu pavasarim un Lielajai dienai. No visām pirmsskolas izglītības iestādēm bērni kā mazi putniņi salidoja un ieskandināja pavasara saulgriežus ar dziesmām un rotaļām par sauli un pavasari.

Lielo dienu pieņemts svētīt 20. vai 21. martā, kad astronomiski sākas pavasaris. Tad diena ar nakti ir vienā garumā un tikai īsu mirkli diena kļūst garāka, lielāka, tāpēc arī saka Lielā diena. Gaisma un Saule ir dzīvības simbols. Mostas gan daba, gan cilvēki.

Lielā dienā viss, kas sāk plaukt un augt vēl ir tik vārīgs, saudzējams un kopjams. Bērni ne tikai dziedāja, bet arī pastāstīja par labajiem darbiem savas apkārtnes sakopšanā. Veidojām izstādi ar Ekoskolas plakātiem dabai draudzīgu uzdevumu veikšanā visa mācību gada ietvarā.

PII ‘’Daugaviņa’’ ansambļa bērni kopā ar skolotājām Andru, Everitu un Ievu stāstīja stāstu par Saulītes nākšanu virszemē. Muzikāli teatralizētā uzvedumā tika parādīts Saules ritējums visa gada garumā. Bēni skaitīja tautas dziesmas, rādīja leļļu teātri par gadalaiku maiņu, godināja Sauli ar dziesmām un rotaļām.

Bērni no PII ‘’Saime’’, ‘’Atvasīte’’, ‘’Jāņtārpiņš’’, ‘’Ritenītis’’, ‘’Saulīte’’  bija sagatavojuši rotaļas un dziesmas par Sauli un pavasari, lai iešūpotu Lielo dienu. Pasākuma noslēgumā, dejojot skolotāja Zinta Petkūna vadībā ‘’Riti saulīt ritēdama’’, saules stari parādījās starp mākoņiem it kā sveicinot un dodot savu svētību Lielajā dienā, aicinot doties dabā, būt saudzīgiem pret to.

Paldies Salaspils domei par finansiālo atbalstu svētku cienasta un balvu sarūpēšanā visiem dalībniekiem un PII ‘’Daugaviņa’’ darbiniekiem, kas palīdzēja šo svētku tapšanas gaitā.

Pēc svētkiem mazais Daniels teica: ‘’Cik jautri svētki ar daudziem bērniem!’’ Lai tādu svētku būtu vairāk, kas iepriecina bērnus un dod gandarījumu pieaugušajiem.

PII “Daugaviņa”  mūz.sk. Everita Putniņa, skolotājas Andra Ozoliņa un Ieva Taure

[/column_half_

last]

 


METEŅI

Meteņus sagaidīsim

19.februārī plkst.10.00

Sveiksim ķekatniekus,

 dziedāsim dziesmas,

iesim rotaļās,

Meteni cienāsim ar pīrāgiem un pankūkām, pupām un zirņiem

ĒNU DIENAS PII “DAUGAVIŅA”

2019.gada 13.februārī

Ēnu diena ir izglītojošs profesionālās orientācijas pasākums, kurā bērniem ir iespēja apmeklēt dažādas darba vietas un kļūt par darbinieku “ēnām”

Ēnu dienas PII “Daugaviņa”

Š.g. 13.februārī mūsu bērnudārzā arī tika rīkotas “Ēnu dienas”. Izvēles bija dažādas. Sagatavošanas grupas bērni devās ēnot mūsu iestādes darbiniekus – medmāsiņas darbu, pavārītes un virtuves darbu, iepazina remontstrādnieka amatu. Bērni ar lielu interesi “ēnoja” darbu jaunākā vecuma grupiņā.

Ar savu iesaistīšanos bērni uzzināja par darbu pirmsskolā. Ar medmāsiņas palīdzību bērni sastādīja ēdienkarti nākošajai nedēļai.  Sarunas par veselīgu dzīvesveidu un pārtiku mudināja izvēlēties ēdienkartei produktus, kas ir ne tikai audzēti Latvijā, bet ir arī veselīgi. Citi bērni sekoja remontstrādniekam un centīgi palīdzēja salabot krēsliņus, bērni mācījās atbildību par savu darbu. Bet vēl interesantāk bija iepazīties ar mūsu mīļajām pavārītēm, kas mums katru dienu gatavo tik gardas maltītes! Bērni iepazina bērnudārza virtuvi, bērniem ļoti patika sagatavot dārzeņus salātiem.

Jaunākā vecuma grupā “ēnotāji” ar lielu bijību un atbildību rūpējās par mazajiem “Cālīšiem”. Sagatavošanas grupas bērni iesaistīja mazos rotaļās, Palīdzēja mazajiem sakārtot mantiņas, uzvilkt kurpītes vai aizsiet priekšautiņu.

It kā tādas jaukas un interesantas dienas bērnudārzā, bet patiesībā, tas ir kas vairāk. Tas ir laiks, kad bērni jau sāk aizdomāties par savām prasmēm, interesēm un nākotnes sapņiem.

Vad.vietn.pedagoģiskajā darbā L.Krole

 

 

 

 

TEĀTRA DIENAS PII “DAUGAVIŅA”

2019.gada 7.februārī, pie mums viesojās Salaspils PII “Atvasīte” lielo bērnu grupiņa “Pūcītes”. Abu bērnudārzu draudzīgā satikšanās reizē viens otram rādījām savus Ziemassvētkus uzvedumus “Kraukšķītis” un “Dacītes cimdiņš.

Uz kopīgo izrādi tika aicināti arī janāko grupu bērni. Visi bija priecīgi par iespēju skatīties un parādīt savus priekšnesumus. Pasākuma nobeigumā bērni apmainījās ar pašgatavotām dāvanām un kopīgi vienojās par nākamo tikšanos – sadziedāšanās svētkos 21.martā. “Bitītes” grupas audzinātāja Iluta.

 

Ansamblis “Burbulīši”

Ansambļa “Burbulīši” darba grafiks

otrdienās un trešdienās:

  • “Zīļuki” plkst. 15.40-16.15

  • “Bitītes” plkst. 16.20-17.00

Ansambļa vadītāja Everita Putniņa

Džimbas skoliņa PII “Daugaviņa”

“Džimbas  drošības  skola”  pirmsskolā “Daugaviņa”

Šogad Salaspils novada pašvaldības  pirmsskolas izglītības iestādē “Daugaviņā”  īstenojam  “Džimbas  drošības  programmu  bērniem”. Džimbas  9 soļu  programma ir “Centra  Dardedzes” veidota programma. Mērķis ir mazināt vardarbības risku šo bērnu dzīvē. “Džimbas skoliņu” apmeklē  sagatavošanas  grupas bērni.

Skoliņa bērniem kopā ar drošuli  Džimbu stāsta un māca par savu  drošību. Bērni mācās par personīgo drošību attiecībās  ar citiem  cilvēkiem. Viņi apzina tos cilvēkus, kuri viņiem var  sniegt atbalstu un palīdzību. Bērni uzzina, ja draud briesmas, tad jāsauc palīgā. Viņi mācās draudzēties un nedarīt pāri saviem draugiem, jo zina, ka tas otru cilvēku sāpina. Nodarbību rezultātā bērni kļūst par sevi pārliecinātāki un drošāki. Bērni saka: “mani neviens nevarēs piemuļķot, es esmu kļuvis gudrāks!”  Iesaistījām projektā arī  bērnu vecākus, jo mājās nepieciešams kopā bērniem pārrunāt par personīgo drošību. Bērni zina savu adresi un zina savu vecāku telefona numurus no galvas.  Tēls “Džimba”  bērniem  kļuva par draugu, viņi ar nepacietība gaida katru nākošo tikšanos un jautā: “Kad vēl Džimba atnāks pie mums ciemos”.  Bērni varēja izstāstīt un  pārrunāt  dažādas  dzīves situācijas, kuras viņiem bija ļoti svarīgas.

“Džimbas drošības programmu bērniem” īsteno arī pirmsskolas izglītības iestādēs PII “Atvasīte” un PII “Ritenītis”. Kopā ar nodibinājuma “Centrs  Dardedze”  aģentēm  Ramonu (PII “Atvasīte”), Kristīni (PII “Ritenītis”) un mani, Andru Ozoliņu ar prieku organizējam šīs nodarbības, jo tās bērniem ir ļoti vajadzīgas un mūsdienās aktuālas.

PII “Daugaviņa” skolotāja Andra Ozoliņa 23.11.2018.