Aktuāli

METEŅI

Meteņus sagaidīsim

19.februārī plkst.10.00

Sveiksim ķekatniekus,

 dziedāsim dziesmas,

iesim rotaļās,

Meteni cienāsim ar pīrāgiem un pankūkām, pupām un zirņiem

ĒNU DIENAS PII “DAUGAVIŅA”

2019.gada 13.februārī

Ēnu diena ir izglītojošs profesionālās orientācijas pasākums, kurā bērniem ir iespēja apmeklēt dažādas darba vietas un kļūt par darbinieku “ēnām”

Ēnu dienas PII “Daugaviņa”

Š.g. 13.februārī mūsu bērnudārzā arī tika rīkotas “Ēnu dienas”. Izvēles bija dažādas. Sagatavošanas grupas bērni devās ēnot mūsu iestādes darbiniekus – medmāsiņas darbu, pavārītes un virtuves darbu, iepazina remontstrādnieka amatu. Bērni ar lielu interesi “ēnoja” darbu jaunākā vecuma grupiņā.

Ar savu iesaistīšanos bērni uzzināja par darbu pirmsskolā. Ar medmāsiņas palīdzību bērni sastādīja ēdienkarti nākošajai nedēļai.  Sarunas par veselīgu dzīvesveidu un pārtiku mudināja izvēlēties ēdienkartei produktus, kas ir ne tikai audzēti Latvijā, bet ir arī veselīgi. Citi bērni sekoja remontstrādniekam un centīgi palīdzēja salabot krēsliņus, bērni mācījās atbildību par savu darbu. Bet vēl interesantāk bija iepazīties ar mūsu mīļajām pavārītēm, kas mums katru dienu gatavo tik gardas maltītes! Bērni iepazina bērnudārza virtuvi, bērniem ļoti patika sagatavot dārzeņus salātiem.

Jaunākā vecuma grupā “ēnotāji” ar lielu bijību un atbildību rūpējās par mazajiem “Cālīšiem”. Sagatavošanas grupas bērni iesaistīja mazos rotaļās, Palīdzēja mazajiem sakārtot mantiņas, uzvilkt kurpītes vai aizsiet priekšautiņu.

It kā tādas jaukas un interesantas dienas bērnudārzā, bet patiesībā, tas ir kas vairāk. Tas ir laiks, kad bērni jau sāk aizdomāties par savām prasmēm, interesēm un nākotnes sapņiem.

Vad.vietn.pedagoģiskajā darbā L.Krole

 

 

 

 

TEĀTRA DIENAS PII “DAUGAVIŅA”

2019.gada 7.februārī, pie mums viesojās Salaspils PII “Atvasīte” lielo bērnu grupiņa “Pūcītes”. Abu bērnudārzu draudzīgā satikšanās reizē viens otram rādījām savus Ziemassvētkus uzvedumus “Kraukšķītis” un “Dacītes cimdiņš.

Uz kopīgo izrādi tika aicināti arī janāko grupu bērni. Visi bija priecīgi par iespēju skatīties un parādīt savus priekšnesumus. Pasākuma nobeigumā bērni apmainījās ar pašgatavotām dāvanām un kopīgi vienojās par nākamo tikšanos – sadziedāšanās svētkos 21.martā. “Bitītes” grupas audzinātāja Iluta.

 

Ansamblis “Burbulīši”

Ansambļa “Burbulīši” darba grafiks

otrdienās un trešdienās:

  • “Zīļuki” plkst. 15.40-16.15

  • “Bitītes” plkst. 16.20-17.00

Ansambļa vadītāja Everita Putniņa

Džimbas skoliņa PII “Daugaviņa”

“Džimbas  drošības  skola”  pirmsskolā “Daugaviņa”

Šogad Salaspils novada pašvaldības  pirmsskolas izglītības iestādē “Daugaviņā”  īstenojam  “Džimbas  drošības  programmu  bērniem”. Džimbas  9 soļu  programma ir “Centra  Dardedzes” veidota programma. Mērķis ir mazināt vardarbības risku šo bērnu dzīvē. “Džimbas skoliņu” apmeklē  sagatavošanas  grupas bērni.

Skoliņa bērniem kopā ar drošuli  Džimbu stāsta un māca par savu  drošību. Bērni mācās par personīgo drošību attiecībās  ar citiem  cilvēkiem. Viņi apzina tos cilvēkus, kuri viņiem var  sniegt atbalstu un palīdzību. Bērni uzzina, ja draud briesmas, tad jāsauc palīgā. Viņi mācās draudzēties un nedarīt pāri saviem draugiem, jo zina, ka tas otru cilvēku sāpina. Nodarbību rezultātā bērni kļūst par sevi pārliecinātāki un drošāki. Bērni saka: “mani neviens nevarēs piemuļķot, es esmu kļuvis gudrāks!”  Iesaistījām projektā arī  bērnu vecākus, jo mājās nepieciešams kopā bērniem pārrunāt par personīgo drošību. Bērni zina savu adresi un zina savu vecāku telefona numurus no galvas.  Tēls “Džimba”  bērniem  kļuva par draugu, viņi ar nepacietība gaida katru nākošo tikšanos un jautā: “Kad vēl Džimba atnāks pie mums ciemos”.  Bērni varēja izstāstīt un  pārrunāt  dažādas  dzīves situācijas, kuras viņiem bija ļoti svarīgas.

“Džimbas drošības programmu bērniem” īsteno arī pirmsskolas izglītības iestādēs PII “Atvasīte” un PII “Ritenītis”. Kopā ar nodibinājuma “Centrs  Dardedze”  aģentēm  Ramonu (PII “Atvasīte”), Kristīni (PII “Ritenītis”) un mani, Andru Ozoliņu ar prieku organizējam šīs nodarbības, jo tās bērniem ir ļoti vajadzīgas un mūsdienās aktuālas.

PII “Daugaviņa” skolotāja Andra Ozoliņa 23.11.2018.

 

 

 

Latvijas 100 gades pasākumi

 Šā gada Latvijas simtgades pasākumi PII “Daugaviņa”

Novembris iezīmē ne tikai ziemas sākumu, bet ir Latvijai ļoti nozīmīgu vēsturisku notikumu laiks. Mēs pieminām gan Lāčplēša dienu, gan svinam Latvijas 100 dzimšanas dienu.  PII “Daugaviņa” novembrī pētīja un iedziļinājās tēmā “Mana Latvija”.

Bērnu patriotiskā audzināšana ir viens no svarīgākajiem uzdevumiem iestādē, jo tieši bērnībā veidojas mūsu attieksme un mīlestība pret savu māju, dzimto vietu un valsti. Tāpēc pieaugušajiem, gaidot valsts svētkus, vienmēr ir rūpīgi jāpārdomā, kā veidot svētkus svinīgus, mīļus, izglītojošus un bērniem saprotamus.

Dažādu aktivitāšu un pasākumu kalendārs bija piesātināts ar svētku koncertu 15.novembrī, Visu nedēļu vecāki iesaistījās iestādes izgreznošanā un veidoja radošo darbu izstādi  “Es mīlu Latviju”, kurā bērni varēja apskatīt gan latviešu tautiskos cimdus, piena krūku, 100gadei “cepto” torti un citas mīļas un sirsnīgas lietas. Paldies vecākiem par skaisto Latvijas stūrīti!  15.novembrī, Ekskursijā uz Rīgu, “Bitītes” bērni devās apskatīt Latvijas Brīvības pieminekli, vēroja Brīvības pieminekļa godasardzes maiņu. Latvijas nacionālajā dabas muzejā bērni iepazinās ar Latvijas dabas brīnumiem, izpētīja dienvidu zemju dzīvnieku, iepazinās ar Ekoskolas tēmu par “Enerģiju”, tās rašanos un taupīšanas pasākumiem.

Piektdienas vakarpusē iestādes teritorijā tika iedegtas sveces latvju rakstā Latvijas kontūras spēka zīmēs. Katras grupas bērni piedalījās ar savu Latvijas 100 gadei veltītu svecīti kopīgā projektā vides instalācijā “Saulkalne staro”.

r-c-bas-dienu-plak-ts-a3

 

 

 

 

 

 

EKOSKOLU RĪCĪBAS DIENAS

29.0ktobris – 2.novembris

Saulkalnes PII „Daugaviņa”

Lai izprastu atkritumu šķirošanas nozīmību, vispirms noskaidrosim kur rodas dažādi iepakojumi un tara, no kādiem materiāliem tie ir, ko ar tiem darīt pēc izlietošanas.

Informēsim Saulkalnes sabiedrību par apkārtējās vides tīrību Saulkalnes bibliotēkā

Visas nedēļas garumā bērni pētīs atkritumu aktualitāti, iepazīsies ar plastmasu, tās daudzveidību. Mācīsies to izmantot vairākkārt, izmantot radošām aktivitātēm.

  • 29. oktobris 9:00-12:00 Ekskursija Saulkalnes veikalu izpētīt kādus iepakojumus visbiežāk izvēlas ražotāji. Pareiza atkritumu šķirošana
  • 30. oktobris Pievērsīsim uzmanību meža tīrībai “Plastmasu mednieki”. Izvērtēsim meža piesārņojumu. Plakātu gatavošana par tēmu “Plastmasa”, kādi ir Plastmasas iepakojuma atkritumi
  • Radošo darbu izstāde “Iepazīsimies – plastmasa”
  • 1.novembris 10.30 Sporta diena “Šķiro pareizi”
  • 2. novembris Saulkalnes bibliotēkā izstādē “Plastmasa – mūsu ikdienā”. Pievērsīsim iedzīvotāju uzmanību atkritumu šķirošanā, cilvēku ietekmi uz vides tīrību