Aktuāli

SALASPILS SPORTA SKOLA UN LATVIJAS OLIMPISKĀ DIENA 2017

olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-89olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-1olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-3olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-4olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-5olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-8olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-2olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-9olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-13olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-14olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-15olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-16olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-17olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-20olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-21olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-22olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-23olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-24olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-25olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-27olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-29olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-30olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-31olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-32olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-33olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-35olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-38olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-39olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-40olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-43olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-44olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-47olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-48olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-50olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-51olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-52olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-53olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-55olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-57olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-58olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-59olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-61olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-62olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-63olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-64olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-67olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-71olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-72olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-73olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-75olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-77olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-78olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-79olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-80olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-81olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-82olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-85olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-86olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-87olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-88olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-90olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-91olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-92olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-93olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-94olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-95olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-96olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-97olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-98olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-99olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-100olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-101

 

 

 

 

olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-103olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-104olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-105olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-106olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-107olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-111olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-113olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-114olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-115olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-116olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-117olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-118olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-119olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-120olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-122olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-123olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-124olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-125olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-129olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-128olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-131olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-132olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-133olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-134olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-135olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-137olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-138olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-140olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-141olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-142olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-143olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-144olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-145olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-146olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-147olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-150olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-151olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-152olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-153olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-154olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-155olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-156olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-157olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-158olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-160olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-161olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-162olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-164olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-165olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-166olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-167olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-168olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-169

EKSKURSIJA UZ SALASPILS BOTĀNISKO DĀRZU

Bērni dodas ekskursijā uz Botānisko dārzu
Šā gada 11.septembrī bērni no grupas „Bitītes” kopā ar pimsskolas skolotājām Andru un Karīnu, un palīdzi Venerandu rītu pavadīja Latvijas Nacionālajā dārzā. Mēs ļoti priecājamies, ka mūsu pašvaldībā atrodas šis bagātais un krāšņais dārzs.

Kopā visi apskatījām „daiļo dāliju kolekciju”, tādu daudzveidību bērni vienuviet nebija redzējuši. Salīdzinājām dālijas augstumus, krāsas un ziedu lielumu. Redzējām ziedam vēl rozes, smaržīgie ziedi patika visiem. Ieraudzījām ziedošos viršus. Aplūkojām kokus – lapu kokus un skuju kokus. Zinošākie bērni izlasīja koku nosaukumus, salīdzinājām koku lapas pēc formas un lieluma, izpētījām to augļus. Pētījām, kas mīt Botāniskajā dārzā? Kas tur aug, kas tur dzīvo, vērojām arī putnus, klausījāmies putnu balsīs. Vēlreiz dabā atkārtojām dabas zinībās apgūtās zināšanas un prasmes.
Tā mums visiem bija praktiska rotaļnodarbība ārā, svaigā gaisā ar pozitīviem iespaidiem un vēlēšanos atgriezties vēlreiz Botāniskajā dārzā.

Pimsskolas skolotāja Andra Ozoliņa

Bot.darzs 11.09

IZLAIDUMS

Mazie putnēni gatavojas savam pirmajam lidojumam. Tiklīdz tie ir mazliet paaugušies, viņi sāk vicināt spārniņus un gatavojas pamest savu ligzdu. 

PII “Daugaviņa” 26.maijā Izlaidumu svinēja 14 pirmsskolnieki. Visi viņi stāstīja klātesošajiem, cik gatavi ir savam pirmajam lidojumam. 

Viņi rādīja savas prasmes un iemaņas dziedāt un dejot. Šajos svētkos katrs domāja par māmiņu un tēti, kuri palīdzēja izaugt lieliem. Iebrida bērnības atmiņu pļavā un kopīgi atcerējās kopā pavadīto laiku.

Dodoties uz skolu, somā ielikām draugu smieklus, rotaļas un iegūtās zināšanas. Skola būs tā vieta, kur meklēsim jaunus brīnumus un jaunus piedzīvojumus.

Kopā ar mums svētkos bija vadītāja, kura sveica visus 14 grupas “Bitītes” un “Sprīdīšu” pirmsskolniekus ar veiksmīgu obligātās apmācības programmas apguvi, dāvinot katram grāmatu. 

Paldies tika teikts visiem bērnudārza darbiniekiem, kuri strādāja ar bērniem.

Bērniem, pirms došanās ceļā tika novēlēta silta, saulaina un prieka pilna vasara.

 

IMG_0690IMG_0695IMG_0698IMG_0701IMG_0703IMG_0706IMG_0708IMG_0712IMG_0713IMG_0714

SAULKALNES SPORTA UN ATPŪTAS SVĒTKI

SAULKALNES SPORTA UN ATPŪTAS SVĒTKI

2017.gada 19.maijā Salaspils novada PII „Daugaviņa” notika „Sporta un atpūtas  svētki  Saulkalnē” ar mērķi pulcināt Saulkalnes bērnus radošā un sportiskā pasākumā popularizējot aktīvu, radošu atpūtu, rosinot ģimenes pavadīt brīvo laiku kopā ar saviem bērniem. Pasākuma pirmajā daļā bērni iepriecināja viesus ar vokālajiem priekšnesumiem un dejām. “Bitītes” grupas audzēkņi dziedāja latviešu tautas dziesmu “Dziedi, dziedi, cīrulīti”, dejoja “Putniņu deju”, “Kāpēcīšu” grupas bērni dziedāja “Mācāmo dziesmiņu”.   Ar sporta skolotājas gādību tika sarūpētas interesantas sporta aktivitātes dažādām vecuma grupām. Sporta skolotāja Zane Saudorga organizēja jautru veiklības spēli “Zirnekļu tīkls”, kurā dalībniekiem bija jālien cauri dažādiem šķēršļiem neaizskarot tīklu. “Orientēšanās”  sacensībās bērni un viņu vecāki devās jautrā, sportiskā ceļojumā pa bērnudārza teritoriju meklējot pēc dotā parauga dažādus objektus, nopelnot punktus noslēguma piepūšamajām atrakcijām “Piepūšamā māja”.

Ekoskolas projekta ietvaros “Tīrai Latvijai” tika pasniegtas balvas čaklākajiem bērnudārza makulatūras vācējiem – Martinam Birzulim, Alisei Pavlovičai un Enijai Liepiņai.

Koncerta beigās karatē pulciņa dalībnieki, sporta skolas direktora Vitālija Berezņeva vadībā demonstrēja sasniegumus karatē. Jāpiebilst, ka sporta skolas audzēkņi karatē ir sasnieguši augstus rezultātus Eiropas līmenī.

Pasākuma gaitā bērni čakli apmeklēja mākslinieku darbnīcas, kurās paši mazākie bērnudārza bērni ar prieku zīmēja uz asfalta, lielu interesi izraisīja ķermeņa apgleznošanas darbnīca, kuru apmeklēja liels skaits mazo saulkalniešu.

Pasākuma dalībnieki atzina, ka svētki bija izdevušies, vislielāko prieku gūstot izkalaidē “Piepūšamajā mājā”. Visiem ir labi zināms, ka liela nozīme bērnu kustību aktivitāšu veidošanā ir emocionālajam gandarījumam par kustību procesu, tas veido pamatu bērnu veselīgai fiziskai attīstībai, dod prieku darbojoties kopā ar savu ģimeni.

 IMG_0556IMG_0557IMG_0561IMG_0562IMG_0565IMG_0569IMG_0574IMG_0575IMG_0577IMG_0579IMG_0582IMG_0595IMG_0603IMG_0605IMG_0607IMG_0609IMG_0612IMG_0614IMG_0615IMG_0616IMG_0626IMG_0629

 

BALTĀ GALDAUTA SVĒTKI

“Baltā galdauta svētku” svinības PII “Saime”

Gatavojoties Latvijas simtgadei arī Salaspils pirmsskolas ir iesaistījušās šā projekta īstenošanā. Piedalījās arī mūsu bērnu ansamblis “Burbulīši” –  ansambļa vadītāja Everita Putniņa. Pasākumā bija uzaicināti viesi no Salaspils domes. Bērni dziedāja latviešu tautas dziesmu “Visi mani laimes koki” un “Dziedi, dziedi cīrulīti”. Kopīgi ar “Saimes” bērniem un viesiem ansamblis “Burbulīši” dziedāja dziesmu “Pie Dieviņa gari galdi”.

DSC05918IMG_0456IMG_0457IMG_0464IMG_0476IMG_0467IMG_0478IMG_0480IMG_0490IMG_0502IMG_0506

BALTĀ GALDAUTA SVĒTKI

20170405_100628Baltā galdauta svētki ir veids kā svinēt Latvijas otro dzimšanas dienu – mūsu PAR dienu. Baltā galdauta svētku mērķis ir iedvesmot cilvēkus 4.maijā pulcēties pie viena galda ģimenes, draugu, kaimiņu vai kopienas lokā. Baltā galdauta svētku norisi un formātu aicinām veidot Jūs pašus.

Pērn, sekojot Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroja aicinājumam, pirmo reizi tika svinēti Baltā galdauta svētki. 2016.gadā 4. maiju ar baltu galdautu atzīmēja vismaz 93 tūkst. cilvēku visā pasaulē.

Arī mūsu iestādē 7.aprīlī viesojās projekta “Baltā galdauta svētki” organizētāji no Salaspils PII “Saime” vadītāja Silvija Pivore un vadītājas vietniece Anda Zelča. Kopā ar ciemiņiem arī mūsu lielie bērni iesaistījās Baltā galdauta tapšanā.

 

20170405_10071120170405_10074420170405_10075820170405_10083520170405_10365720170405_103659

PROFESIJU DIENAS SAULKALNĒ

Profesiju dienas PII “Daugaviņa”

Katru gadu pavasarī  PII “Daugaviņa” notiek projektu nedēļa “Profesiju dienas”, kurās bērnu vecāki iepazīstina ar savu profesiju vai kādu sev tuvu un mīļu aizraušanos. Grupā “Zīļuki”  mēs satikām Gidu! Kas tā par profesiju? Jūs apmeklējat muzejus, izstādes, ekskursijas? Tad ziniet, ka ar gida palīdzību var uzzināt vairāk un interesantāk. Grupā “Zīļuki” ciemojās Dārtas mamma, kura stāstīja par mūsu upi – Daugavu. Aizraujošs stāsts no seniem laikiem līdz mūsdienām. Bērni ļoti uzmanīgi klausījās un skatījās mammas sagādātos attēlus un grāmatu par sunīša un kaķīša ceļojumu pa Daugavu līdz pašai Rīgai. Paldies Dārtas mammai par atsaucību, interesanto vakaru iepazīstoties ar gida profesiju.

Vai esat kādreiz redzējuši, kādas pārvērtības notiek ar pienu, ja tam klāt pievieno īpašas krāsas un pēc tam vēl trauku mazgājamo līdzekli? To tiešām ir vērts izmēģināt! Bet kā mēs par to zinām? – Markusa tētis nodemonstrēja šo to no savas profesijas. Viņš ir ķīmiķis.

Bērnudārza medmāsiņa Vita iepazīstināja ar zobārsta profesiju. Katrs bērns zina, ka zobiņi ir jāmazgā katru dienu. Lai zobiņi būtu balti un laimīgi, tie ir regulāri un pareizi jātīra. Bērni apskatīja “Lielo Zobu” un secināja, ka zobu veselībai ir jāēd vitamīniem bagāts uzturs, jāēd mazāk konfekšu un citu našķu un regulāri jātīra zobiņi.

Medmāsiņa Astra iepazīstināja bērnus ar ātrās palīdzības darbu. Rādīja daudz neredzētu darba instrumentu, kuri nepieciešami ārstu ikdienā. Daudzas meitenes jau sāk domāt, ka ārsta darbs būs viņu nākotnes sapnis.

Grupas “Bitītes” bērni tikās ar Sergeja tēti, kurš strādā policijā. Bērni uzmanīgi klausījās par policista pienākumiem. Daži bērni jau bija nolēmuši nākotnē kļūt par policistu. Zēni uzdeva daudz jautājumu par darbu policijā. Visi pārliecinājās, ka darbs ir ļoti atbildīgs un sarežģīts. Bērni pārliecinājās, ka no policijas darbiniekiem nav jābaidās, bet gan iespējams saņemt palīdzību, ja tas ir nepieciešams.

Grupa “Sprīdīši” un “Bitītes” profesiju nedēļā iepazinās ar remontstrādnieka profesiju, bērni gāja aplūkot darba telpas un daudzos instrumentus, kas nepieciešami šajā amatā. Agris izstāstīja par drošību strādājot ar dažādiem instrumentiem un tehniku. Bērni iepazina figūrzāģi, un ko ar to var izdarīt. Zēniem patika urbjmašīna un skrūvgriezis ar kuru ātri var ieskrūvēt skrūves. Zēni ar aizrautību izmēģināja paši ieskrūvēt skrūvi un iesist naglu. Visi bērni bija tik priecīgi satraukti un izteica vēlmi nākt biežāk uz darbnīcu praktiski iepazīt tuvāk šā aroda noslēpumus.

910

8

7

6

5